Médiatudatosságra nevelő szülői workshopok
Digitális híd a generációk között
 
Szakmai anyagok, inspirációs források felnőttképzési és prevenciós foglalkozásokhoz
A szorongásból a reménybe
 
Tananyag-kidolgozás: Digitális híd a generációk között
 
Médiatudatosság workshop szülőknek a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban
 
„Noi trebuie să păstrăm sentimentul de solidaritate viu”
 
Bántalmazás-prevenciós programok egy helyen - kibővített brosúra
 
Bántalmazás-prevenciós programok egy helyen - kibővített brosúra
 
Vezetőképzés indult
 
Tananyag-kidolgozás: Digitális híd a generációk között
 
Gyertyafényes szakmaiság: emlékezés, műhelymunka és közös tanulás a hálózat 10 éves jubileuma kapcsán
 
Egyház és felnőttképzés változás és stabilitás között
 
„Proedus" vezetőképzés-terv épp kidolgozás alatt
 
Gyertyafényes szakmaiság: emlékezés, műhelymunka és közös tanulás a hálózat 10 éves jubileuma kapcsán
 

         

Csíkszereda Városháza pályázati kiírásán nyert finanszírozást a Digitális híd a generációk között és a projekt ideje alatt a működési hátteret az Osthilfe Linz alaptól pályáztuk. Felnőttképzési program a tudatos médiahasználatért című projektünk. Ennek keretében 2023 májusa óta a médiatudatosság, online biztonság, cyberbullying-megelőzés témákban a Pro Educatione operatív csapataként egy alapos tanulási folyamatban veszünk részt és az eddig összegyűjtött információs és képzési anyagainkat újítjuk meg.

Képződünk, ismereteket, tréneri módszereket tanulunk több olyan trénertől, külsős munkatárstól, akik már alaposan beleásták magukat ezekbe a kérdésekbe és sokfajta célcsoporttal szereztek tapasztalatokat:
  • Balázs Brigitta kommunikációs szakember (Mi Online program)
  • Simó Irma klinikai pszichológus
  • Bajkó Ernő István technikai kérdésekben jártas szakember
  • illetve a Spekrum Oktatási Központ a partnerünk.
A tanulás mellett új módszereket dolgozunk ki, curriculum-vázlatot készítünk, meglévő értékes tananyagokból is inspirálódva. A megszerzett tudást, a kigondolt módszereket a jövőben a Pro Educatione hálózat körében, illetve más célcsoportok fele szeretnénk hasznosítani.

„Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.” (Mt 6,32b)
Az erdélyi katolikus felnőttképzés a társadalmi szintű szorongás kezelésének szolgálatában, válságos időkben – a Pro Educatione Egyesület projektje
A projekt támogatója: az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája (USCCB)

2022 őszén a felnőttképzési kezdeményezések kapcsán a társadalom minden szintjén a szorongás erős jelenlétét tapasztaltuk. A pandémia okozta lelkileg megterhelő helyzetek, az azokkal kapcsolatos különféle aggodalmak alól (mint a félelem a fertőzéstől, a szeretteink elvesztésétől, a betegségtől, a karantén nehézségeitől, a hatósági szabályozások okozta terhek) szinte fel sem szabadulhatott a társadalom, kitört az orosz-ukrán háború a szomszédos országban. A háború felénk terjedésétől, az atomtámadás lehetőségeitől, a gazdasági válságtól való szorongás volt tapasztalható a mindennapi helyzetekben és a közbeszédben, a különböző generációk szintjén is. Projektünkben arra teszünk kísérletet a különböző tevékenységek révén, hogy a katolikus felnőttképzési szervezetek hatékonyan segítsék az erdélyi keresztény közösségeket, illetve más célcsoportokat, a társadalom szintjén elterjedt szorongás legyőzésében a válságos időszakban, támaszkodva a szervezeteknek a pasztoráció, a pszichológia, a szociális munka, a lelkigyakorlatok terén szerzett tapasztalataira. A szorongásból a reménybe cím alatt egy online tananyag-szerű tartalmat kínálunk, mely segédanyagként, inspirációforrásként szolgálhat a Pro Educatione tagszervezeteknek vagy más képzés és prevenció terén aktív szervezeteknek, hogy a szorongás témakörében felnőtt csoportoknak foglalkozásokat kezdeményezzenek, tartsanak. Az anyagot folyamatosan bővítjük.

Az anyagokat megtalálja egy drive mappában: ITT

Tartalomjegyzék

1. Általánosan a szorongás témájáról
1.1 Definíciók, a klinikai pszichológia fogalmai ‒ Simó Irma klinikai pszichológus összeállítása
1.2 Cosma István: A társadalmi szintű szorongásról: ismeretek és megelőzési lehetőségeink katolikus civilekként,
illetve a magunkra is figyelés, az öngondoskodás gesztusai ‒ egy műhelymunka kivonata
1.3 Simó Irma: A szupervízió szerepe a szorongás csökkentésében és a reziliens működésmód fejlesztésében
munkahelyi környezetben
1.4 Sajgó Balázs: A szorongásról lelkipásztori szemszögből

2. Pasztoráció, logoterápia és a félelem
2.1 német nyelvű anyag: Dr. Vik János: Logotherapie und pastorale Begleitung. Möglichkeiten und Grenzen der
Anwendung des Menschenbildes von Viktor E. Frankl in der pastoralen Beratung című előadásához kapcsolódó
bemutató. Az előadás elhangzott 2023. április 17-én a FEECA-konferencián, Kolozsváron.
2.2 A fenti előadás hanganyaga, német nyelven
2.3 Feljegyzések a konferencia-előadásról magyar nyelven. Összeállította: Kiss Adél

3. A háborús szorongásról
3.1 A háborús szorongásról ‒ válogatás interneten elérhető cikkekből, interjúkból
3.2 Videóinterjú román nyelven: „Noi trebuie să păstrăm sentimentul de solidaritate viu”. Interjú Corneliu Bulai-jal,
az ojtozi Kolping Oktatási Központ koordinátorával, aki rendszeresen visz segélyszállítmányokat Ukrajnába. Az
interjút készítette: Fazakas Gabriella.
3.3 Kiss Adél: Gondolatok az egzisztenciális (a létezésünkkel kapcsolatos) szorongásról

4. Feljegyzések szorongás témájú programokról
4.1 Pro Educatione és a szorongás-megelőzés: összefoglaló a projekt előtti kezdeményezésekről, német nyelven
4.2 Szénégető István-Barnabás: „Boldogok a békességszerzők...” – Plébániai családos tábor, a Gyulafehérvári
Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának tábora, 2023. Vázlatos feljegyzések


Összeállította: Kiss Adél és Péter Boglárka, Pro Educatione Egyesület


A szorongás témájú projektünkben, melyre az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájánál (USCCB) nyertünk pályázatot, elkezdődött egy olyan vezetőképzés, amelyet elsősorban keresztény civil szervezeti munkatársakra gondolva terveztünk meg.
A vezetés, a szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra terén jártas szakemberekkel dolgoztunk együtt azon, hogy egy olyan képzésnek a terve összeálljon, amely nemcsak kompetenciafejlesztésre alkalmas, hanem a vezetéssel, a szervezeti munkával, a projektmenedzsmenttel járó szorongásokra is tekintettel van. 
Több tagszervezetünknek is a Pro Educatione hálózatból volt vagy van ilyen jellegú kezdeményezése, végül az Áradat Egyesület és Simó Irma javaslatai, illetve Kerekes Istvánnal és a Kaleidoscope csapatával való hosszasabb, közös munkánknak, találkozásainknak köszönhetően állt össze a képzés tematikus terve. 
Szeptember 26-án és október 3-án zajlott az első két képzési alkalom. 

„Tanuló szervezet-e a miénk? Ha elmegyünk egy képzésre, beépítjük-e annak tanulságait a szervezet életébe? Milyen gyakran és milyen céllal értékeljük a munkákat? Szokás-e a szervezeten belül az, hogy visszajelzést adjunk? Milyen gyakran ismételjük meg ugyanazt a hibát?
Melyek az új formái a forrásteremtésnek? Szorongok-e a forráshiány miatt? A szervezet hozzáállása a pénzhez..., Mennyire téma és mennyire átlátható a szervezet pénzkezelése a szervezet tagjai számára? Méltó-e a munkás a maga bérére? Milyen gyakran elemezzük ki tudatosan az elvégzett munkát? Kimondhatom-e a véleményemet a felettesemnek? A szervezetemben van-e őszinte és nyílt beszéd? Hogyan jutunk el egy közösségre? Jó-e vagy rossz a konfliktus? Milyen rendszerességgel ünnepeljük meg a közösséget és az elért sikereket? Tesz-e a szervezet a burn out tudatosításáért? Hogy állunk mobbing terén? Hogyan kezeljük a tekintélyt? Vannak-e partnereim? Kérek-e segítséget? Meg tudom-e osztani a sajátomat? Tudjuk-e aktiválni egymás erőforrásait egy hálózatban?"

Önreflexív kérdések halmaza, melyek egy alapos, hosszan tartó közös munka és tanulási folyamat eredményeként lehetnek szakszerűbben megfogalmazva és képzéstervvé átdolgozva: a Pro Educatione operatív munkatársai a szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra, a vezetés terén tapasztalt szervezetekkel és szakemberekkel dolgozik együtt egy vezetőképzés tervén.
A szorongás témájú projektünkben, melyre az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájánál (USCCB) nyertünk pályázatot, elkezdődött egy olyan vezetőképzés, amelyet elsősorban keresztény civil szervezeti munkatársakra gondolva terveztünk meg.
A vezetés, a szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra terén jártas szakemberekkel dolgoztunk együtt azon, hogy egy olyan képzésnek a terve összeálljon, amely nemcsak kompetenciafejlesztésre alkalmas, hanem a vezetéssel, a szervezeti munkával, a projektmenedzsmenttel járó szorongásokra is tekintettel van. 
Több tagszervezetünknek is a Pro Educatione hálózatból volt vagy van ilyen jellegú kezdeményezése, végül az Áradat Egyesület és Simó Irma javaslatai, illetve Kerekes Istvánnal és a Kaleidoscope csapatával való hosszasabb, közös munkánknak, találkozásainknak köszönhetően állt össze a képzés tematikus terve. 
Szeptember 26-án és október 3-án zajlott az első két képzési alkalom. 

Az egyesületről

Pro Educatione Egyesület

Tanulmányi és felnőttképzési hálózat

Egyesületünk 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén összefogja a keresztény értékrendet képviselő, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket, számukra olyan hálózatot teremtsen, amely keresztény értékeken alapuló elméleti és gyakorlati tudást biztosít és támogatja munkájukat lelki, szellemi, anyagi vonatkozásban. Erős kapcsolatrendszer kiépítésén dolgozunk, hiszen úgy véljük, a jövő alapja a szövetségek és szervezett kapcsolattartás lehet.

Fotógaléria

TAGSZERVEZETEINK

Az RMCSSZ 2010-ben ünnepelte megalakulásának 20 éves évfordulóját, így elmondhatjuk, hogy 21 éve folyamatosan, Erdély 56 településén, 138 cserkészcsapatban, közel 2000 cserkésszel és 200 felnőtt vezetővel folytatjuk ifjúságnevelő munkánkat. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra is, hogy az erdélyi magyar cserkészet már a 100 évet is betöltötte.
A Pasztorális Bizottság a főegyházmegyei Papi Szenátus által létesített és a főpásztor által öt évre - tanácsadási joggal - kinevezett testület. Küldetése, hogy a főpásztort a főegyházmegye lelkipásztori irányításában segítse.
A Gyulafehérvári Caritas-szervezet közhasznú nonprofit szervezet.
Caritas – latin szó, jelentése: szeretet. Ezt a kifejezést választotta megnevezésként a katolikus egyház nemzetközi segélyszervezete. Célja világszerte a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy felekezeti hovatartozásuktól.
A Háló katolikus indíttatású keresztény mozgalom, mely nyitott minden jóakaratú ember felé. Küldetése, hogy evangéliumi gyökereit korszerűen, a mai világban megjelenítse.
A Háló az Egyházon belül él, és annak közösségi arcát hordozza. A személyt alapvetően közösségben képzeli el, ezért az arra vágyókat segíti, hogy közösségre leljenek. Alapvető működése a közösségek közötti kapcsolatépítés. A Háló magyar kezdeményezés, őrzi és építi nemzeti értékeinket és egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége elsődlegesen a Kárpát-medencében zajlik.
Ha tömören szeretnénk megfogalmazni egyesületünk lényegét, az így hangzana: „A Kolping Család Egyesület egy vallásos közösség, amely a Római Katolikus Egyházhoz tartozik, de működésében ökumenikus. Tagja lehet minden jó szándékú ember, aki az egyesület alapelveit elfogadja: légy hívő keresztény, példás családtag, jó szakember és hazádnak becsületes polgára.”
A bibliodráma biblikus talaján vallási hovatartozástól függetlenül élhetjük meg Isten áldó jelenlétét, a csoport szellemiekben és lelkiekben gyarapító erejét és életének jelenlegi kérdéseire ki-ki magának megtalálhatja a válaszokat.
Hivatalos egyházi társulás a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség védnöksége alatt
A hit kegyelem. a család áldás. a gyermek jövő
Valakinek segítséget nyújtani annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében
A Szent Gellért Alapítvány nevét a szent István korabeli Szent Gellért püspökről kapta, abból a meggondolásból, hogy Gellért a hit terjesztése és védelme mellet az ifjú Szent Imre herceg nevelését kapta feladatul a szent Királytól, Istvántól. És mert napjainkban igencsak aktuális ifjúságunk nevelése, Szent Gellért méltó lelki, szellemi kísérőnek bizonyult és egyre inkább az a mindennapi munkánkban.
A KALOT mozgalmat P. Kerkai Jenő jezsuita atya alapította 1935-ben azzal a céllal, hogy a korszak legkisemmizettebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegét, a tanyasi és falusi parasztságot fölemelje.
Legfontosabb célkitűzésük a paraszti ifjúság művelése volt. Olyan fiatalok képzését vállalták föl, akik képesek voltak saját sorsukat irányítani, munkájukkal és jelenlétükkel megváltoztatni környezetük kulturális igénytelenségét összefogni a gazdasági problémák megoldásáért.
Célunk életünket Isten nagyobb dicsőségére, Jézust követve, feltétel nélkül az emberek szolgálatába állítani. Isten szeretetének megtapasztalása ébreszti fel bennünk a teljes önátadás vágyát.
TÁMOGATÓINK

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!