A Gyulafehérvári Caritas-szervezet közhasznú nonprofit szervezet.
Caritas – latin szó, jelentése: szeretet. Ezt a kifejezést választotta megnevezésként a katolikus egyház nemzetközi segélyszervezete. Célja világszerte a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy felekezeti hovatartozásuktól. 1990. február 10-én keltezett, 467/1990-es számú körlevelében dr. Jakab Antal akkori gyulafehérvári megyéspüspök Caritas Alba Iulia: a gyulafehérvári egyházmegye szeretetszolgálat szervezete címmel elrendelte a szervezet megalapítását. Működéséhez központi és területi koordinációs szervezetek felállítását írta elő. Néhány hónappal később, májusban megtörtént a szervezet törvényszéki bejegyzése 170/PJ/1990-es iktatószámmal, ami szükséges volt ahhoz, hogy a Gyulafehérvári Caritas államilag előírt törvényes keretek között működhessen.

A kezdeti szakasz után, amikor elsődlegesen az akkoriban Nyugatról áramló segélyek elosztását szervezte, komoly szerkezeti építkezés következett. Ennek során alakult ki a mai struktúra, amely a főegyházmegye nagy kiterjedésére való tekintettel területi központokat jelent, ahonnan a rászorulók szociális jellegű igényeit felmérik és lehetőség szerint segítik. Ezzel párhuzamosan, a helyi nehézségeket figyelembevéve egyes területek nagyobb hangsúlyt kaptak, s külön programok, intézmények jöttek létre. A magukra maradt, egyedülálló idősek számára két öregotthon épült, illetve egy nappali foglalkoztatóközpontot hoztunk létre.
Az ápolásra, gondozásra szorulók számára az otthonukban való ellátásukat lehetővé tevő hálózatot, az otthoni gondozást sikerült kiépíteni. Másutt a szegénység és munkanélküliség a fő gond, azon a vidéken családsegítő programokat, uctagyerekek felkarolását, állami gondozottak gondjait vállalta fel a szervezet. Ismét más területen az emberek rendelkezésére álló földek szakszerű megművelésében nyújt segítséget a szervezet.

A struktúraépítés szakaszában jelentős segítséget nyújtottak a Gyulafehérvári Caritas partnerei is: a linzi Caritas (Ausztria), a Német Caritas-Szövetség (Freburg, Németország), illetve a trieri Caritas (Németország). Anyagi, erkölcsi és szakmai jellegű támogatásuknak köszönhetően a Gyulafehérvári Caritas mára már Erdély egyik legjelentősebb szociális szervezetévé nőtte ki magát.

Jelen pillanatban Erdély hat megyéjében van jelen a Gyulafehérvári Caritas komplex szociális programjai révén: Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna és Maros megyében.

A Gyulafehérvári Caritas-szervezet alapítótagja a Romániai Caritas Konföderációnak, amely a Romániában működő Caritas-szervezetek képviseleteként jött létre 1993-ban. A Romániai Caritas Konföderáció ugyanakkor tagja az Európai Caritas-szervezetnek (Brüsszel), illetve a Caritas Internationalis-szervezetnek (Vatikán).
2004-ben a Gyulafehérvári Caritas a román törvényes előírások alapján elnyerte a közhasznú szervezeti státust. 2005-ben pedig a Caritas által nyújtott szolgáltatásokat akkreditálta a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium.

Küldetés és célkitűzések
A Gyulafehérvári Caritas küldetése a szeretetszolgálat,
a karitatív lelkület terjesztése és a szociális igazságosság előmozdítása.

Célkitűzéseink:
• szociálpolitikai elképzelések kigondolása és előmozdítása, irányzatok támogatása;
• a szegénységben élő, a társadalom peremére szorult embertársaink reintegrációja, tekintet nélkül azok nemzetiségi, vallási, faji, nemi vagy politikai hovatartozására;
• a közösség fejlesztése;
• együttműködés a helyi, megyei és központi hatóságokkal valamint hazai és külföldi civil szervezetekkel a szociális problémák enyhítése/megoldása érdekében;
• szakképzett és motivált emberi erőforrások biztosítása;
• az emberi méltóság visszaadása minden embernek.

Stratégiai irányelvek
Keresztény értékrend

A szeretet gyakorlását és az embertársak melletti elköteleződést tekintjük életformánknak.
Minden emberi életet teremtett mivoltából és istenképiségéből kifolyólag értékesnek és egyedinek tartunk.
Az egyház tanításának hiteles hírnökeként cselekvő módon kiállunk a társadalmi igazságosság mellett.

Emberközpontú

Minden tevékenységünk középpontja, értelme és létjogosultsága a szükséget szenvedő ember életminőségének javítása, életének kiteljesedése.
Következetesen munkálkodunk azon, hogy társadalmi környezetünkben minden ember otthon érezhesse magát.
Megbecsüljük munkatársainkat, szervezeten belül kiemelt módon ápoljuk a közvetlen emberi kapcsolatokat, az emberi és szakmai kibontakozást.

Úttörő, Újító, Útkereső

Éber módon veszünk részt a körülöttünk zajló történésekben.
Törekszünk arra, hogy a folyamatosan változó környezetben valós szükségletekre életszerű támogatást nyújtsunk.
Kreatív és innovatív módon törekszünk ötvözni jószándékú emberi indíttatásainkat a szakmai minőséggel.

Partner, Társ

Valljuk, hogy az együttműködéssel szemben nem létezik alternatíva.
Nyitottak vagyunk minden olyan szervezettel vagy személlyel való együttműködésre, amely értékrendjében és törekvéseiben összhangban van értékrendünkkel és törekvéseinkkel.
Partneri vállalásainkat a megbízhatóság, következetesség és méltányosság jellemzi.

Reflektív, Önreflektív

Döntéseinket és cselekedeteinket rendszeresen értékeljük, azok hatásai és következményei szempontjából.
Minden szervezeti szinten megteremtjük a visszajelzés és korrekció kereteit, lehetőségeit.

Link
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!