„Tanuló szervezet-e a miénk? Ha elmegyünk egy képzésre, beépítjük-e annak tanulságait a szervezet életébe? Milyen gyakran és milyen céllal értékeljük a munkákat? Szokás-e a szervezeten belül az, hogy visszajelzést adjunk? Milyen gyakran ismételjük meg ugyanazt a hibát?
Melyek az új formái a forrásteremtésnek? Szorongok-e a forráshiány miatt? A szervezet hozzáállása a pénzhez..., Mennyire téma és mennyire átlátható a szervezet pénzkezelése a szervezet tagjai számára? Méltó-e a munkás a maga bérére? Milyen gyakran elemezzük ki tudatosan az elvégzett munkát? Kimondhatom-e a véleményemet a felettesemnek? A szervezetemben van-e őszinte és nyílt beszéd? Hogyan jutunk el egy közösségre? Jó-e vagy rossz a konfliktus? Milyen rendszerességgel ünnepeljük meg a közösséget és az elért sikereket? Tesz-e a szervezet a burn out tudatosításáért? Hogy állunk mobbing terén? Hogyan kezeljük a tekintélyt? Vannak-e partnereim? Kérek-e segítséget? Meg tudom-e osztani a sajátomat? Tudjuk-e aktiválni egymás erőforrásait egy hálózatban?"

Önreflexív kérdések halmaza, melyek egy alapos, hosszan tartó közös munka és tanulási folyamat eredményeként lehetnek szakszerűbben megfogalmazva és képzéstervvé átdolgozva: a Pro Educatione operatív munkatársai a szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra, a vezetés terén tapasztalt szervezetekkel és szakemberekkel dolgozik együtt egy vezetőképzés tervén.
„Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.” (Mt 6,32b)
Az erdélyi katolikus felnőttképzés a társadalmi szintű szorongás kezelésének szolgálatában, válságos időkben – a Pro Educatione Egyesület projektje
A projekt támogatója: az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája (USCCB)

2022 őszén a felnőttképzési kezdeményezések kapcsán a társadalom minden szintjén a szorongás erős jelenlétét tapasztaltuk. A pandémia okozta lelkileg megterhelő helyzetek, az azokkal kapcsolatos különféle aggodalmak alól (mint a félelem a fertőzéstől, a szeretteink elvesztésétől, a betegségtől, a karantén nehézségeitől, a hatósági szabályozások okozta terhek) szinte fel sem szabadulhatott a társadalom, kitört az orosz-ukrán háború a szomszédos országban. A háború felénk terjedésétől, az atomtámadás lehetőségeitől, a gazdasági válságtól való szorongás volt tapasztalható a mindennapi helyzetekben és a közbeszédben, a különböző generációk szintjén is. Projektünkben arra teszünk kísérletet a különböző tevékenységek révén, hogy a katolikus felnőttképzési szervezetek hatékonyan segítsék az erdélyi keresztény közösségeket, illetve más célcsoportokat, a társadalom szintjén elterjedt szorongás legyőzésében a válságos időszakban, támaszkodva a szervezeteknek a pasztoráció, a pszichológia, a szociális munka, a lelkigyakorlatok terén szerzett tapasztalataira. A szorongásból a reménybe cím alatt egy online tananyag-szerű tartalmat kínálunk, mely segédanyagként, inspirációforrásként szolgálhat a Pro Educatione tagszervezeteknek vagy más képzés és prevenció terén aktív szervezeteknek, hogy a szorongás témakörében felnőtt csoportoknak foglalkozásokat kezdeményezzenek, tartsanak. Az anyagot folyamatosan bővítjük.

Az anyagokat megtalálja egy drive mappában: ITT.

Tartalomjegyzék
1. Általánosan a szorongás témájáról
1.1 Definíciók, a klinikai pszichológia fogalmai ‒ Simó Irma klinikai pszichológus összeállítása
1.2 Cosma István: A társadalmi szintű szorongásról: ismeretek és megelőzési lehetőségeink katolikus civilekként, illetve a magunkra is figyelés, az öngondoskodás gesztusai ‒ egy műhelymunka kivonata
1.3 Simó Irma: A szupervízió szerepe a szorongás csökkentésében és a reziliens működésmód fejlesztésében munkahelyi környezetben
1.4 Sajgó Balázs: A szorongásról lelkipásztori szemszögből

2. Pasztoráció, logoterápia és a félelem
2.1 német nyelvű anyag: Dr. Vik János: Logotherapie und pastorale Begleitung. Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung des Menschenbildes von Viktor E. Frankl in der pastoralen Beratung című előadásához kapcsolódó bemutató. Az előadás elhangzott 2023. április 17-én a FEECA-konferencián, Kolozsváron.
2.2 A fenti előadás hanganyaga, német nyelven
2.3 Feljegyzések a konferencia-előadásról magyar nyelven. Összeállította: Kiss Adél

3. A háborús szorongásról
3.1 A háborús szorongásról ‒ válogatás interneten elérhető cikkekből, interjúkból
3.2 Videóinterjú román nyelven: „Noi trebuie să păstrăm sentimentul de solidaritate viu”. Interjú Corneliu Bulai-jal, az ojtozi Kolping Oktatási Központ koordinátorával, aki rendszeresen visz segélyszállítmányokat Ukrajnába. Az interjút készítette: Fazakas Gabriella.
3.3 Kiss Adél: Gondolatok az egzisztenciális (a létezésünkkel kapcsolatos) szorongásról


Összeállította: Kiss Adél és Péter Boglárka, Pro Educatione EgyesületCsíkszereda Városháza pályázati kiírásán nyert finanszírozást a Digitális híd a generációk között. Felnőttképzési program a tudatos médiahasználatért című projektünk. Ennek keretében 2023 májusa óta a médiatudatosság, online biztonság, cyberbullying-megelőzés témákban a Pro Educatione operatív csapataként egy alapos tanulási folyamatban veszünk részt és az eddig összegyűjtött információs és képzési anyagainkat újítjuk meg.

Képződünk, ismereteket, tréneri módszereket tanulunk több olyan trénertől, külsős munkatárstól, akik már alaposan beleásták magukat ezekbe a kérdésekbe és sokfajta célcsoporttal szereztek tapasztalatokat:
  • Balázs Brigitta kommunikációs szakember (Mi Online program)
  • Simó Irma klinikai pszichológus
  • Bajkó Ernő István technikai kérdésekben jártas szakember
  • illetve a Spekrum Oktatási Központ a partnerünk.
A tanulás mellett új módszereket dolgozunk ki, curriculum-vázlatot készítünk, meglévő értékes tananyagokból is inspirálódva. A megszerzett tudást, a kigondolt módszereket a jövőben a Pro Educatione hálózat körében, illetve más célcsoportok fele szeretnénk hasznosítani.

A Pro Educatione is szerepel ebben a kis kiadványban, amelyet kibővített formájában teszünk most közzé, két ajánlattal. A brosúra olyan bántalmazás-megelőzéshez kapcsolódó programokról informál, amelyeket a Csík környékén tevékenykedő civil szervezetek tudnak nyújtani különböző közösségek számára. Ajánljuk minden csíkszeredai iskolaigazgató, pedagógus, iskolai tanácsadó, közösségszervező figyelmébe. Ez a brosúra egyik terméke annak a lelkiegészség-védő prevenciós programnak, melyet Csíkszereda Városháza 2022-ben, az Áradat Egyesület szakmai koordinálásával elindított. 

A Pro Educatione partnere volt az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség idei szakmai találkozójának. A program tartalmi részének voltak a Pro Educatione munkatársak a házigazdái, kitalálói. Habár az ország- és szervezeti határokon átívelő szervezési munka és házigazdaság egy 250 kilométerre való nagyvárosban  nem mentes a nehézségektől, sikerült egy nagyon meghitt, szakmailag sokat adó, szellemileg töltekezést nyújtó programot megvalósítani. Nagyon büszkék vagyunk a hálózatunkból beépített szakemberekre, akik jó előadásokat, mélyremenő workshopot tartottak nekünk és vendégeinknek. Itt olvasható egy német nyelvű beszámoló az eseményről: https://feeca.eu/ Magyar nyelvű beszámoló hamarosan következik.
Beszámoló a FEECA honlapján: 
Fachtagung der FEECA in Cluj-Napoca
Von 17. bis 19. April 2023 trafen einander Kolleg/innen und Kollegen aus vier Mitgliedsländern zur diesjährigen FEECA-Fachtagung in Cluj (Rumänien). Die Tagung stand unter dem großen Thema „Hoffnung durch Glauben, Angstvermeidung durch Bildung“. Eine grundlegende Einführung in die Thematik gestaltete Univ. Prof. Dr. János Vik, Professor und langjähriger Dekan an der Kath. Theologischen Fakultät der Babes-Bolyai Universität in Cluj und Wissenschaftler am Süddeutschen Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Der Ansatz Viktor Frankls, dem Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse nimmt in besonderer Weise die geistige Dimension des Menschen in den Blick und betrachtet sein existenzielles Streben nach Sinn im Leben als dessen primäre Motivationskraft. Dieser Ansatz ist gut brauchbar für die pastorale Arbeit und kompatibel mit dem Menschenbild des Evangeliums. Prof. Vik führte aus, dass daher seit vielen Jahren Seelsorgerinnen und Seelsorger in seiner Diözese auf Basis der Logotherapie zu pastoralen Begleiter/innen ausgebildet werden und professionell Menschen im Umgang mit Angst begleiten. Sehr praktische Bildungsbeispiele wurden uns von Boglarka Peter, der Mitarbeiterin des Pro Educatione Netzwerkes in Rumänien, präsentiert.
Die Initiativen der Angstvermeidung durch Familienprogramme wurden uns von Bernadett Török näher gebracht, die die Fachstelle für Familienpastoral in der Erzdiözes Alba Iulia leitet, zu der auch die Stadt Cluj gehört. Eine weitere Präsentation von Dr. Bodo Marta zu zahlreichen Katholischen Medienangeboten rundete die beeindruckende Arbeit der Kolleg/innen in Rumänien ab.
Weiters konnten wir ein sehr interessantes Wohnprojekt der Kongregation der Helferinnen für Jugendliche in Cluj kennenlernen. Dr.in Silvia Bereczik SA und Magdolna Tomka SA, beide von der Kongregation der Helferinnen, gestalteten auch einen spirituellen und sehr in die persönliche Tiefe gehenden Tagungsabschluss. Einen ganz herzlichen Dank den rumänischen Kolleg/innen für Organisation dieser großartigen Tagung.
Der ungarische EU-Parlamentsabgeordnete György Hölvényi hat der FEECA-Fachtagung ein Grußwort zur Verfügung gestellt. Es kann hier nachgelesen werden.


A szakmai közösségek szerepe, a közösségben létezés értelme, a közösség megtartásának mikéntje, kihívások és nehézségek, apró szakmai örömök – ezek a témák voltak fókuszban a 2023-as év első hálózati találkozóján. A Pro Educatione Egyesület Csíksomlyón szervezte ezt a kis léptékű tanácskozást, amelynek meghívottja Czirjék Kati, a Női Vállalkozók Erdélyben csoport megalkotója volt.

A találkozó az első programpontjában – a lelki tartalmat illetően – kapcsolódott a Jakab Antal Házban, a Gyulafehérvári Caritas által szervezett szentmiséhez illetve Szent Márk kápolna búcsúhoz.

Majd a közös ebédet követően a találkozó témájához kapcsolódó szakmai kérdésekről beszélgetett a csoport. Ebben a műhelymunkában előadónk röviden felvázolt egy elméleti keretet, amely a közösségépítés Scott Peck szerinti modellje volt, majd egyénileg a hálózati tagszervezetek által megélt nehézségekre, kihívásokra reflektált, saját tapasztalatait osztotta meg. Ilyen témák merültek fel, mint: a felnőttképzési programokban az utógondozás és a csoport hosszútávú megtartása tudatos közösségépítés által, hatékony szervezeti kommunikáció, tudások és gyakorlatok, amelyeket a non-profit szféra átvehet, másolhat a for-profittól, a képzések árazása, barter-akciók, forrásszerzés, a tartalék fontossága, a pontosan megfogalmazott és világos célok érdekében elviselhető kompromisszumok.

A harmadik programpontban egyesületünk közgyűlése tanácskozott az elnök, alelnök, operatív igazgató személyét illetően. Továbbá a futó projektek megvalósításával kapcsolatos kérdésekről, a következő hálózati találkozó időpontjáról és tartalmáról egyeztettek a résztvevők.

Köszönjük a résztvevőknek az egyéni, szervezeti tapasztalatmegosztásokat, kérdéseiket, hozzájárulásukat a program megvalósulásához. A hálózati találkozó költségeit az Egyesület az Amerikai Egyesült Államok Püspökkari Konferenciájánál (USCCB) nyert pályázatunkból fedezte.
Egy hálózatot, egy szövetséget, de a legkisebb partnerséget is, legyen bármennyire is szakmai együttműködés, akkor is az egyes emberek egymáshoz odafordulása tartja össze. A jó kapcsolatokat, az eddigi együttműködéseket, a hálózatosodás gyümölcseit ünnepeltük meg a Pro Educatione Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat őszi találkozóján, november 14-én Marosvásárhelyen. A Pro Educatione kezdeményezésének ugyanis tavaly volt a tizedik jubileuma.

A pandémia kitörése óta ez volt az első nem hibrid formában, hanem csakis személyesen megtartott találkozója.
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!