A Digitális híd a generációk között című projektünkben, mellyel Csíkszereda Városházához pályáztunk ‒ hosszasabb tananyagírós és felkészülési idő után ‒ mediatudatosságra nevelő szülői workshopok zajlanak. November 9-ére egy „maratoni" 3 órás, a teljes 5‒8-as osztályok szüleinek célzott workshopra hívott meg a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója, Tamás Levente. A workshopot a Pro Educatione Egyesület munkatársaiként, Kiss Adél és Péter Boglárka, és a projektbe bevont szakértő, Balázs Brigitta kommunikációs szakember, a Mi Online - online biztonság, médiatudatosság, DQ program vezetője, illetve Schmidt Zsófia pszichológus tartották.
A Pro Educatione Egyesület felnőttképzési hálózatához kapcsolódó keresztény képzőszervezetek vezetőit, illetve további egyházközeli kis civil szervezetek vezetőit hívtuk erre a programra, amelynek célja a vezetői kompetenciáik fejlesztése volt. Hálózatunkhoz 15 képzőszervezet kapcsolódik, olyan egyházi vagy egyházközeli civil szereplők, akik kisszámú munkatárssal dolgoznak. Vezetőképző jellegű programot ezeknek a szereplőknek általában - az igényeknek megfelelően - kb. 3-5 évente szervez az Egyesület. Mivel társadalmi szinten is számos változást élnek meg a szervezetek, látható, hogy a változásokra való szakszerű reagálás képessége, az adekvát válaszok adása fontos fejlesztendő terület. Hatékonyan működő vezetői team-ekre van szükség. Ebben segített az elmúlt hetekben az az 5 modulban megszervezett vezetőképzés, amely Csíksomlyón zajlott.

Tartalmi szempontból a képzés megtervezését, felépítését 2023 márciusában kezdtük. A csíkszeredai székhelyű Kaleidoscope Egyesület munkatársaival és a csíksomlyói Áradat Egyesülettel dolgoztunk együtt a képzés megtervezésében. Az év első hálózati találkozóján a tagszervezeteink megjelölték egy előkészített kérdőíven azokat a kérdéseket, amelyekkel a képzésben foglalkozni szeretnének, majd ez alapján állt össze a képzés végleges tartalma, tematikája. A képzésre 17 fő jelentkezett, amelyek közül 14 a hálózatból, 3 fő más egyházközeli szervezettől érkezett.

A képzés a következőképpen épült fel: az első modulban az ismerkedés mellett a tanuló szervezet és a célok kérdése volt a téma a 6 órás képzési tömbben. A második képzési alkalom 4 kontaktórájának témái: a dícséret és visszajelzés kultúrája és a reflexió, önreflexió voltak. A továbbiakban az énhatárok, szervezeti határok valamint az érzelmi teher kérdéseivel foglalkoztak a résztvevők. A negyedik képzési alkalom azt tárgyalta, hogy milyen sajátosságok mentén működik a gondolkodásunk a pénzről, az erőforrásokról. Utolsó modulban pedig a Kiss Ulrich jezsuita atya által kidolgozott CSÜTÖRTÖK személet mentén zajlik kiértékelés.
 
A képzésben számos gyakorlati példa és feladat által mélyítik ismereteiket és kompetenciáikat a résztvevők. A trénerek szorgalmazzák a páros tapasztalatmegosztást, egymás mentorálását, a házi feladatok mentén az önreflexiót, és a mindennapi vezetői kérdések közösségi megbeszélését.

A képzés szakmai vezetői és oktatói: Kerekes István János tréner, szervezetfejlesztő, mentálhigiénés szakember (Kaleidoscope Egyesület); Klárik Anna-Helga tréner, kommunikációs szakember (Kaleidoscope Egyesület); Molnár Tímea programkoordinátor (Kaleidoscope Egyesület); Simó Irma pszichológus, mentálhigiénés szakember (Áradat Egyesület); Tánczos Levente József tréner, egyetemi oktató (Sapientia EMTE).

A képzés megvalósulását az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája (USCCB) mellett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatta.
Digitális híd a generációk között. Médiatudatosságra nevelés, digitális eszközök a családban címmel a Pro Educatione Egyesület munkatársai közösen Balázs Brigitta (Mi online program) trénerrel workshopot tartottak a VSK CSÍKSZEREDA U15-ös kosárlabdázó fiúk szüleinek október 9-én. A workshop a Pro Educatione Csíkszereda Városházánál nyert pályázatának keretén belül valósult meg. 

A szorongás témájú projektünkben, melyre az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájánál (USCCB) nyertünk pályázatot, elkezdődött egy olyan vezetőképzés, amelyet elsősorban keresztény civil szervezeti munkatársakra gondolva terveztünk meg.
A vezetés, a szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra terén jártas szakemberekkel dolgoztunk együtt azon, hogy egy olyan képzésnek a terve összeálljon, amely nemcsak kompetenciafejlesztésre alkalmas, hanem a vezetéssel, a szervezeti munkával, a projektmenedzsmenttel járó szorongásokra is tekintettel van. 
Több tagszervezetünknek is a Pro Educatione hálózatból volt vagy van ilyen jellegú kezdeményezése, végül az Áradat Egyesület és Simó Irma javaslatai, illetve Kerekes Istvánnal és a Kaleidoscope csapatával való hosszasabb, közös munkánknak, találkozásainknak köszönhetően állt össze a képzés tematikus terve. 
Szeptember 26-án és október 3-án zajlott az első két képzési alkalom. 

„Tanuló szervezet-e a miénk? Ha elmegyünk egy képzésre, beépítjük-e annak tanulságait a szervezet életébe? Milyen gyakran és milyen céllal értékeljük a munkákat? Szokás-e a szervezeten belül az, hogy visszajelzést adjunk? Milyen gyakran ismételjük meg ugyanazt a hibát?
Melyek az új formái a forrásteremtésnek? Szorongok-e a forráshiány miatt? A szervezet hozzáállása a pénzhez..., Mennyire téma és mennyire átlátható a szervezet pénzkezelése a szervezet tagjai számára? Méltó-e a munkás a maga bérére? Milyen gyakran elemezzük ki tudatosan az elvégzett munkát? Kimondhatom-e a véleményemet a felettesemnek? A szervezetemben van-e őszinte és nyílt beszéd? Hogyan jutunk el egy közösségre? Jó-e vagy rossz a konfliktus? Milyen rendszerességgel ünnepeljük meg a közösséget és az elért sikereket? Tesz-e a szervezet a burn out tudatosításáért? Hogy állunk mobbing terén? Hogyan kezeljük a tekintélyt? Vannak-e partnereim? Kérek-e segítséget? Meg tudom-e osztani a sajátomat? Tudjuk-e aktiválni egymás erőforrásait egy hálózatban?"

Önreflexív kérdések halmaza, melyek egy alapos, hosszan tartó közös munka és tanulási folyamat eredményeként lehetnek szakszerűbben megfogalmazva és képzéstervvé átdolgozva: a Pro Educatione operatív munkatársai a szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra, a vezetés terén tapasztalt szervezetekkel és szakemberekkel dolgozik együtt egy vezetőképzés tervén.

Összesítő a tagszervezeteknek a projekt keretén belüli, saját célcsoportjaiknak tervezett képzési programjairól
Az operatív csapat felhívást tett közzé a tagszervezetek felé, hogy a projekt témájában (szorongás, társadalmi problémák okozta szorongás) közös gondolkodás révén és az operatív csapat online segédanyagait felhasználva dolgozzanak ki egy-egy képzési programot, amely a fent megnevezett projektbe illeszkedik. Ezáltal több helyszínen és formában, változatos célcsoportok fele juthatnak el a projekt céljai és eddigi eredményei.

„Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.” (Mt 6,32b)
Az erdélyi katolikus felnőttképzés a társadalmi szintű szorongás kezelésének szolgálatában, válságos időkben – a Pro Educatione Egyesület projektje
A projekt támogatója: az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája (USCCB)

2022 őszén a felnőttképzési kezdeményezések kapcsán a társadalom minden szintjén a szorongás erős jelenlétét tapasztaltuk. A pandémia okozta lelkileg megterhelő helyzetek, az azokkal kapcsolatos különféle aggodalmak alól (mint a félelem a fertőzéstől, a szeretteink elvesztésétől, a betegségtől, a karantén nehézségeitől, a hatósági szabályozások okozta terhek) szinte fel sem szabadulhatott a társadalom, kitört az orosz-ukrán háború a szomszédos országban. A háború felénk terjedésétől, az atomtámadás lehetőségeitől, a gazdasági válságtól való szorongás volt tapasztalható a mindennapi helyzetekben és a közbeszédben, a különböző generációk szintjén is. Projektünkben arra teszünk kísérletet a különböző tevékenységek révén, hogy a katolikus felnőttképzési szervezetek hatékonyan segítsék az erdélyi keresztény közösségeket, illetve más célcsoportokat, a társadalom szintjén elterjedt szorongás legyőzésében a válságos időszakban, támaszkodva a szervezeteknek a pasztoráció, a pszichológia, a szociális munka, a lelkigyakorlatok terén szerzett tapasztalataira. A szorongásból a reménybe cím alatt egy online tananyag-szerű tartalmat kínálunk, mely segédanyagként, inspirációforrásként szolgálhat a Pro Educatione tagszervezeteknek vagy más képzés és prevenció terén aktív szervezeteknek, hogy a szorongás témakörében felnőtt csoportoknak foglalkozásokat kezdeményezzenek, tartsanak. Az anyagot folyamatosan bővítjük.

Az anyagokat megtalálja egy drive mappában: ITT

Tartalomjegyzék

1. Általánosan a szorongás témájáról
1.1 Definíciók, a klinikai pszichológia fogalmai ‒ Simó Irma klinikai pszichológus összeállítása
1.2 Cosma István: A társadalmi szintű szorongásról: ismeretek és megelőzési lehetőségeink katolikus civilekként,
illetve a magunkra is figyelés, az öngondoskodás gesztusai ‒ egy műhelymunka kivonata
1.3 Simó Irma: A szupervízió szerepe a szorongás csökkentésében és a reziliens működésmód fejlesztésében
munkahelyi környezetben
1.4 Sajgó Balázs: A szorongásról lelkipásztori szemszögből

2. Pasztoráció, logoterápia és a félelem
2.1 német nyelvű anyag: Dr. Vik János: Logotherapie und pastorale Begleitung. Möglichkeiten und Grenzen der
Anwendung des Menschenbildes von Viktor E. Frankl in der pastoralen Beratung című előadásához kapcsolódó
bemutató. Az előadás elhangzott 2023. április 17-én a FEECA-konferencián, Kolozsváron.
2.2 A fenti előadás hanganyaga, német nyelven
2.3 Feljegyzések a konferencia-előadásról magyar nyelven. Összeállította: Kiss Adél

3. A háborús szorongásról
3.1 A háborús szorongásról ‒ válogatás interneten elérhető cikkekből, interjúkból
3.2 Videóinterjú román nyelven: „Noi trebuie să păstrăm sentimentul de solidaritate viu”. Interjú Corneliu Bulai-jal,
az ojtozi Kolping Oktatási Központ koordinátorával, aki rendszeresen visz segélyszállítmányokat Ukrajnába. Az
interjút készítette: Fazakas Gabriella.
3.3 Kiss Adél: Gondolatok az egzisztenciális (a létezésünkkel kapcsolatos) szorongásról

4. Feljegyzések szorongás témájú programokról
4.1 Pro Educatione és a szorongás-megelőzés: összefoglaló a projekt előtti kezdeményezésekről, német nyelven
4.2 Szénégető István-Barnabás: „Boldogok a békességszerzők...” – Plébániai családos tábor, a Gyulafehérvári
Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának tábora, 2023. Vázlatos feljegyzések


Összeállította: Kiss Adél és Péter Boglárka, Pro Educatione EgyesületCsíkszereda Városháza pályázati kiírásán nyert finanszírozást a Digitális híd a generációk között. Felnőttképzési program a tudatos médiahasználatért című projektünk. Ennek keretében 2023 májusa óta a médiatudatosság, online biztonság, cyberbullying-megelőzés témákban a Pro Educatione operatív csapataként egy alapos tanulási folyamatban veszünk részt és az eddig összegyűjtött információs és képzési anyagainkat újítjuk meg.

Képződünk, ismereteket, tréneri módszereket tanulunk több olyan trénertől, külsős munkatárstól, akik már alaposan beleásták magukat ezekbe a kérdésekbe és sokfajta célcsoporttal szereztek tapasztalatokat:
  • Balázs Brigitta kommunikációs szakember (Mi Online program)
  • Simó Irma klinikai pszichológus
  • Bajkó Ernő István technikai kérdésekben jártas szakember
  • illetve a Spekrum Oktatási Központ a partnerünk.
A tanulás mellett új módszereket dolgozunk ki, curriculum-vázlatot készítünk, meglévő értékes tananyagokból is inspirálódva. A megszerzett tudást, a kigondolt módszereket a jövőben a Pro Educatione hálózat körében, illetve más célcsoportok fele szeretnénk hasznosítani.

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!