Arra ösztönöztük 2019 őszén a Pro Educatione tagszervezeteket, hogy olyan képzési kínálatokat dolgozzanak ki, amelyeket az elkövetkező min. egy évben hasznosítani, eindítani tudnak, és amelyek a családok vagy kisközösségek jelenlegi problémáira reflektálnak. A beszámolókból részleteket a táblázatban olvashatnak. 
A programsorozat támogatója a Renovabis német segélyszervezet és az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája.
Hálózati körben mindig jó összeülni, tanácskozni, de néha különösen sikerül a szellemi energiáinkat úgy mozgósítani, hogy azok a közös gondolkodást erősítik, közös lépésekre sarkallnak. Az a jó, ha ilyenkor egész évre kedvet kapunk egymástól tanulni és minél sürgetőbbnek érezzük egy-egy témában egymás tapasztalatait megismerni.

A 2020-as tavaszi találkozót március 2–3. között tartottuk, Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban.
A találkozón jelen volt majdnem minden tagszervezet képviselője és a Pro Educatione operatív csapat. Az őszi hónapokban hálózati szinten gondolkodtunk a család és a családokat érintő társadalmi problémák kérdésén. Hogy hol és hogyan, milyen formában nyújthat segítséget a képzés a családok életében az olyan aktuális problémáikban, amelyekre örökölt receptjeink nincsenek a korábbi generációktól. Tapasztalatokat, módszereket gyűjtögetünk.... És folyamatos kérdés, hogy a katolikus felnőttképzés hol kell ebben szerepet vállaljon, hogy mennyi ilyen jellegű munkát vállalhatnak fel, bírnak meg a képzési szervezetek?
Minden kérdés és módszertani tanulnivaló mellett azt viszont biztosan tudjuk, hogy a tisztán látásra, a tudatosításra, a problémákkal való szembenézésre szükség van, és ezt igenis, nyújthatja akár a katolikus felnőttképzés is. Éppen ennek a szorgalmazására indítottunk egy hálózati programsorozatot Családsegítés képzéssel címmel az év végén, az alábbi programokkal.
A programsorozat támogatója a Renovabis német segélyszervezet és az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája.
Ismétlés a tudás anyja alapon fontosnak látjuk visszatekinteni az idén zajlott tanulási alkalmainkra, és egészen konkrétan a részletekre, sőt megosztani kis vázlatos benyomásokat azokkal is, akik nem voltak résztvevői az eseményeinknek. 
Az októberi hálózati találkozókon a Pro Educatione hálózati munkatársaknak Kopacz Zsuzsa gyergyószentmiklósi lelkigondozó tartott előadást és műhelymunkát a külföldön dolgozó szülők itthonhagyott gyermekeinek a helyzetével kapcsolatosan.
Néhány vázlatos infó, amit az előadáson tanulhattunk:


A Pro Educatione Egyesület és a Spektrum Oktatási Központ a Média–Tudatosság–Kreativitás közös programsorozatuk keretében, olyan személyeknek kezdeményezett képzést, akik foglalkozásokat vezetnek gyermek-, ifjúsági és szülői csoportoknak a médiatudatosság és az internetbiztonág témakörében.

A Légy az internetbiztonság Trénere! elnevezésű két modulos képzés első moduljára december 2-3. időpontban került sor a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A 15 résztvevő között ifjúsági és közösségfejlesztő civil munkások, valamint tanárok voltak. A meghívott oktató, a magyarországi dr. Baracsi Katalin LL.M, családjogi szakjogász, internetjogász a fiatal korosztály, az iskolások médiahasználatára, valamint a cyberbullying-megelőzés témakörére koncentrálva osztott meg értékes információkat, tapasztalatokat és jó gyakorlatokat a résztvevőkkel, amelyek biztos alapot jelenthetnek számukra a tudatos médiahasználat témájában tartandó foglalkozásaikhoz.


Október 14-15-én zajlott a Pro Educatione hálózat őszi találkozója, Gyergyószentmiklóson. Az egyházmegye felnőttképzési szervezetei találkoztak, hogy közösen tanuljanak és hogy hálózatba tartozásukat megerősítsék, kapcsolataikat, partnerségeiket egymással felújítsák. 

Egyesületünk és Hargita Megye Tanácsa közösen vesz részt a Ruritage című Horizon2020 projektben, melyben jó gyakorlatként ismertetjük a 38 projektpartner és a külsős érdeklődők fele vallás- és ökoturisztikai értékeinket, illetve a Mária utat. 
A Pro Educatione és Hargita Megye Tanácsának munkatársai 2019. április 10-én projektismertőt tartottak a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Fényképek alább.

A Ruritage - A kulturális örökség megőrzése a vidéki térségek fejlesztése érekében című projekt partnerei 6 különböző vidékfejlesztési területen tevékenykednek a kulturális örökség figyelembevételével: zarándoklat, helyi élelmiszerek, migráció, művészet és fesztiválok, rugalmasság és táj-menedzsment. A Pro Educatione és Hargita Megye Tanácsa a zarándoklat területén mutatja fel a Mária út fejlesztésében elért eddigi jó eredményeket, illetve a projekt tanulásra, tapasztalatcserére, új kapcsolatok kiépítésére is lehetőséget ad.


A Pro Educatione Egyesület – Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat plébániai munkatársak részére szervez képzéseket  –  többnyire gazdasági, menedzsment témákban különböző helyszíneken és időpontokban.

Várják a plébániai alkalmazottak, önkéntesek, külső bedolgozók, a plébániákon vagy azok mellett működő különféle csoportok, ifi- és imacsoportok vezetőinek a jelentkezését.  Ugyanakkor a képzések nyitottak más érdeklődők számára is.

A képzési projekt a Pro Educatione Egyesület - Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat tagszervezeteinek közös megvalósításában zajlik. Támogatók: az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Renovabis németországi segélyszervezet.

Pro Educatione honlaján (www.proeducatione.ro)  és a Facebook-oldalán megtalálható a képzések összefoglaló táblázata.

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!