A Pro Educatione partnere volt az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség idei szakmai találkozójának. A program tartalmi részének voltak a Pro Educatione munkatársak a házigazdái, kitalálói. Habár az ország- és szervezeti határokon átívelő szervezési munka és házigazdaság egy 250 kilométerre való nagyvárosban  nem mentes a nehézségektől, sikerült egy nagyon meghitt, szakmailag sokat adó, szellemileg töltekezést nyújtó programot megvalósítani. Nagyon büszkék vagyunk a hálózatunkból beépített szakemberekre, akik jó előadásokat, mélyremenő workshopot tartottak nekünk és vendégeinknek. Itt olvasható egy német nyelvű beszámoló az eseményről: https://feeca.eu/ Magyar nyelvű beszámoló hamarosan következik.
Beszámoló a FEECA honlapján: 
Fachtagung der FEECA in Cluj-Napoca
Von 17. bis 19. April 2023 trafen einander Kolleg/innen und Kollegen aus vier Mitgliedsländern zur diesjährigen FEECA-Fachtagung in Cluj (Rumänien). Die Tagung stand unter dem großen Thema „Hoffnung durch Glauben, Angstvermeidung durch Bildung“. Eine grundlegende Einführung in die Thematik gestaltete Univ. Prof. Dr. János Vik, Professor und langjähriger Dekan an der Kath. Theologischen Fakultät der Babes-Bolyai Universität in Cluj und Wissenschaftler am Süddeutschen Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Der Ansatz Viktor Frankls, dem Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse nimmt in besonderer Weise die geistige Dimension des Menschen in den Blick und betrachtet sein existenzielles Streben nach Sinn im Leben als dessen primäre Motivationskraft. Dieser Ansatz ist gut brauchbar für die pastorale Arbeit und kompatibel mit dem Menschenbild des Evangeliums. Prof. Vik führte aus, dass daher seit vielen Jahren Seelsorgerinnen und Seelsorger in seiner Diözese auf Basis der Logotherapie zu pastoralen Begleiter/innen ausgebildet werden und professionell Menschen im Umgang mit Angst begleiten. Sehr praktische Bildungsbeispiele wurden uns von Boglarka Peter, der Mitarbeiterin des Pro Educatione Netzwerkes in Rumänien, präsentiert.
Die Initiativen der Angstvermeidung durch Familienprogramme wurden uns von Bernadett Török näher gebracht, die die Fachstelle für Familienpastoral in der Erzdiözes Alba Iulia leitet, zu der auch die Stadt Cluj gehört. Eine weitere Präsentation von Dr. Bodo Marta zu zahlreichen Katholischen Medienangeboten rundete die beeindruckende Arbeit der Kolleg/innen in Rumänien ab.
Weiters konnten wir ein sehr interessantes Wohnprojekt der Kongregation der Helferinnen für Jugendliche in Cluj kennenlernen. Dr.in Silvia Bereczik SA und Magdolna Tomka SA, beide von der Kongregation der Helferinnen, gestalteten auch einen spirituellen und sehr in die persönliche Tiefe gehenden Tagungsabschluss. Einen ganz herzlichen Dank den rumänischen Kolleg/innen für Organisation dieser großartigen Tagung.
Der ungarische EU-Parlamentsabgeordnete György Hölvényi hat der FEECA-Fachtagung ein Grußwort zur Verfügung gestellt. Es kann hier nachgelesen werden.


A szakmai közösségek szerepe, a közösségben létezés értelme, a közösség megtartásának mikéntje, kihívások és nehézségek, apró szakmai örömök – ezek a témák voltak fókuszban a 2023-as év első hálózati találkozóján. A Pro Educatione Egyesület Csíksomlyón szervezte ezt a kis léptékű tanácskozást, amelynek meghívottja Czirjék Kati, a Női Vállalkozók Erdélyben csoport megalkotója volt.

A találkozó az első programpontjában – a lelki tartalmat illetően – kapcsolódott a Jakab Antal Házban, a Gyulafehérvári Caritas által szervezett szentmiséhez illetve Szent Márk kápolna búcsúhoz.

Majd a közös ebédet követően a találkozó témájához kapcsolódó szakmai kérdésekről beszélgetett a csoport. Ebben a műhelymunkában előadónk röviden felvázolt egy elméleti keretet, amely a közösségépítés Scott Peck szerinti modellje volt, majd egyénileg a hálózati tagszervezetek által megélt nehézségekre, kihívásokra reflektált, saját tapasztalatait osztotta meg. Ilyen témák merültek fel, mint: a felnőttképzési programokban az utógondozás és a csoport hosszútávú megtartása tudatos közösségépítés által, hatékony szervezeti kommunikáció, tudások és gyakorlatok, amelyeket a non-profit szféra átvehet, másolhat a for-profittól, a képzések árazása, barter-akciók, forrásszerzés, a tartalék fontossága, a pontosan megfogalmazott és világos célok érdekében elviselhető kompromisszumok.

A harmadik programpontban egyesületünk közgyűlése tanácskozott az elnök, alelnök, operatív igazgató személyét illetően. Továbbá a futó projektek megvalósításával kapcsolatos kérdésekről, a következő hálózati találkozó időpontjáról és tartalmáról egyeztettek a résztvevők.

Köszönjük a résztvevőknek az egyéni, szervezeti tapasztalatmegosztásokat, kérdéseiket, hozzájárulásukat a program megvalósulásához. A hálózati találkozó költségeit az Egyesület az Amerikai Egyesült Államok Püspökkari Konferenciájánál (USCCB) nyert pályázatunkból fedezte.
Egy hálózatot, egy szövetséget, de a legkisebb partnerséget is, legyen bármennyire is szakmai együttműködés, akkor is az egyes emberek egymáshoz odafordulása tartja össze. A jó kapcsolatokat, az eddigi együttműködéseket, a hálózatosodás gyümölcseit ünnepeltük meg a Pro Educatione Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat őszi találkozóján, november 14-én Marosvásárhelyen. A Pro Educatione kezdeményezésének ugyanis tavaly volt a tizedik jubileuma.

A pandémia kitörése óta ez volt az első nem hibrid formában, hanem csakis személyesen megtartott találkozója.
Az Erasmus+ STOP projekt eredményeinek bemutatása

Multiplier esemény


Helyszín: Csíksomlyói Multifunkcionális Központ
Dátum: 2022.07.19
 

Csíksomlyón került sor a “STOP! Prevention of Child Sexual Abuse: New Methods, Content and Approaches in a European Context” Erasmus+ program által finanszírozott projekt eredményeinek a bemutatására. Az eseményt a Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Igazgatósággal partnerségben szerveztük meg, 23 résztvevővel.

Az eseményen bemutatásra került a projekt, továbbá a projektben léztehozott, a kiskorúak elleni szexuális erőszak megelőzését elősegítő online felület, amely egyaránt szól fiataloknak, felnőtteknek, a témában érintett szakembereknek. Az online felület szerepe sokrétű, elsődleges információforrás, tájékozódási, tanulási és oktatási eszköz, de ugyanakkor munkaeszközként is használható. Ez a felület elérhető online, számítógép vagy bármilyen mobileszköz segítségével, az alábbi címen: https://stop.dieberater.com/course/. Magyar, román, angol, német, olasz, lengyel és görög nyelveken olvasható a tananyag, interaktív jellegű, és díjmentesen használható.

Emellett az esemény jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a résztvevők konkrét eseteket is megbeszéljenek a tananyagban megadott tematikák mentén. Ezúton köszönjük a szakembereknek a programban való közreműködését.

https://stop.dieberater.com/
https://www.stop-child-abuse.net/Presentation of the results of the Erasmus+ STOP project

Multiplier event
 

Location: Multifunctional Center Şumuleu Ciuc
Date: 19.07.2022
 

The results of the Erasmus+ project "STOP! Prevention of Child Sexual Abuse: New Methods, Content and Approaches in a European Context" were presented within a multiplier event. Association Pro Educatione organized this event in partnership with the Harghita County Directorate for Social and Child Protection. 23 participants were present at the meeting.

At the beginning the presenters spoke about the project in general, while later the online interface -that promotes the prevention of sexual abuse against children- was presented. The curriculum available online is addressed to youth, adults and specialists involved in this field of child protection and child care. The online interface has a multilateral role, it is a primary source of information, orientation, learning and teaching tool, but at the same time it can also be used as a work tool. It can be accessed online using a computer or any mobile device at the following address: https://stop.dieberater.com/course/ It is available in Hungarian, Romanian, English, German, Italian, Polish and Greek languages. We advise everyone to use this freely available interactive tool.

The event proved to be a good opportunity for the participants to discuss specific cases along the topics recommended in the curriculum. We would like to thank the professionals for their participation in the program.

https://stop.dieberater.com/ 
https://www.stop-child-abuse.net/ 
 

Prezentarea rezultatelor proiectului Erasmus+ STOP

Eveniment multiplier


Locaţie: Centrul multifuncţional Şumuleu Ciuc
Data: 19.07.2022


La Şumuleu Ciuc a avut loc prezentarea rezultatelor proiectului „STOP! Prevenirea abuzului sexual asupra copiilor: noi metode, conţinut şi abordări într-un context european” finanţat prin Programul Erasmus+. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Socială şi a Copilului Harghita, cu 23 de participanţi.

Printre altele, a fost prezentată proiectul în general, după care participanţii au cunoscut interfaţa online care promovează prevenirea violenţei sexuale împotriva minorilor. Conţinutul acestei platforme se adresează tinerilor, adulţilor şi specialiştilor implicaţi în acest domeniu. Interfaţa online are rol multilateral, este o sursă primară de informare, orientare, instrument de învăţare şi predare, dar în acelaşi timp poate fi folosit şi ca instrument de lucru. Interfaţa menţionată mai sus poate fi accesată online, folosind un computer sau orice dispozitiv mobil la următoarea adresă: https://stop.dieberater.com/course/. Este disponibilă în limbile maghiară, română, engleză, germană, italiană, poloneză şi greacă, este interactiv şi poate fi folosită gratuit.

Evenimentul sa dovedit a fi o bună oportunitate pentru participanţi de a discuta cazuri specifice pe temele recomandate în curriculum. Dorim să mulţumim profesioniştilor pentru participarea lor la program.

https://stop.dieberater.com/  
https://www.stop-child-abuse.net/
Az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség (FEECA) szakmai találkozójára került sor április 26 -28 között a dél-tiroli Brixenben.  Egyesületünket a találkozón Dr. Szakács Ferenc Sándor operatív igazgató képviselte, aki egyben a FEECA belső könyvviteli ellenőreként is tevékenykedik.

Egy korábbi bejegyzésünkben már írtunk arról, hogy a STOP nemzetközi Erasmus+ projektben a tananyag tesztelése a következő lépés. Erről szeretnénk most röviden beszámolni.

A Pro Educatione Egyesület két külsős szakembert küldött Bécsbe 2022. március  22-24 között, akik részt vettek a STOP tananyag első tesztelésében. Margareta Adela Chitu és Balázs Ágnes Renáta a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai. A szakemberek a tananyag mind a 6 fejezetét áttanulmányozták. Véleményük, visszajelzésük szerint az összeállított anyag jól felépített, valamennyi fontos témára kitér, érdekes, leköti az olvasó figyelmét. A teszt pedig segítség az ismeretek leellenőrzésében. A szakemberek úgy vélik, hogy konkrétan a segítő szakmában sokan tudják használni majd ezeket a tartalmakat. A résztvevőink arra vállalkoztak, hogy itthon a munkatársaik és a gyermekvédelmi igazgatóság bedolgozói részére tartanak egy bemutató szemináriumot a teljes tananyagról.

Külső szakembereink, akiket az Áradat Egyesület részéről már a kezdetektől bevontunk a projektbe, szintén nagyon gyakorlatiasnak és hasznosnak vélik az elkészült tananyagot. Az Áradat Egyesület is be tudja építeni munkájába, képzéseibe ezeket a tartalmakat.
2022. február 16.-17.-én találkoztak Athénban a STOP Erasmus+ projekt partnerei azzal a céllal, hogy a készülő online tananyag véglegesitéséről beszéljenek. A 2 napos találkozón egyesületünket dr. Szakács Ferenc Sándor képviselte.

Ezen a találkozón a partnerszervezetek megbizonyosodhattak arról, hogy a projekt első szakaszának (IO1) fő tétele - azaz a gyermekek ellen irányuló szexuális zaklatás tananyag - online felületen való megjelenítése közel áll a végleges formához. Elkészült ugyanis a teljes anyagrészt tartalmazó felület, amelyhez a partnerek belépőket kaptak. Igy a saját tananyagaikat ott leellenőrizhetik. Ez az első ellenőrzés azért is fontos, mert márciusra tervezzük azokat a tréning napokat, amikor külsős trénerek először tesztelik a gyakorlatban a tananyagot.

A találkozón a projekt második tartalmi részére vonatkozóan (IO2) arról döntöttek, hogy az oktatóvideók elkészítéséhez minden instrukció rendelkezésre áll, így ezek megvalósítása is elkezdődhet. Ezekben a videókban gyermekekkel és fiatalokkal dolgozó felnőttek gyakorlati tapasztalataikról és tudásukról beszélnek röviden. Ennek a munkafázisnak a célja a figyelemfelkeltés, annak tudatosítás, hogy milyen kevés szakszerű tudás és ismeret működik a hétköznapokban a gyermekek szexuális zaklatásának jelenségével kapcsolatban. Emiatt az ezirányú kommunikáció ilyen tapasztalatmegosztó videók segítségével is ösztönözendő.

Mindezekkel párhuzamosan a találkozón a projekt harmadik szakaszának (IO3) munkálatairól is szó esett. A trénerek és felnőtt tanulók részére készülnek oktatási segédanyagok, útmutatók ebben a szakaszban. Az anyagok fejlesztés alatt vannak, kisebb további munkálatok szükségeltetnek még ahhoz, hogy véglegesnek tekinthessük őket.

Hamarosan tesztelési fázisba kerül az online tananyag, így arról is beszéltek a résztvevők, hogy a partner szervezetek keresik azokat a potenciális trénereket, akik vállalkoznak a projekt szakmai tanácsadóinak vezetésével zajló tesztelésben való részvételre. Szervezetenként 2-3 fő küldhető erre a rendezvényre, amelyre Bécsben kerül sor 2022. március 22-24 között. A Pro Educatione Egyesület is keresi és várja az érdeklődőket erre a programra.
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!