A Pro Educatione Egyesület HargitaMegyeTanácsával együtt képviseli a Máriaút - Via Mariae zarándokutat az Európai Únió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjában támogatott RURITAGE vidékfejlesztési program keretében (További infók a projektről www.ruritage.eu).

A Pro Educatione Egyesület és partnerei szeretettel várnak érdeklődőket a következő eseményre:
a NAMED ꟷ Vendégmunkás életutak mint a tanulási igények felmérésének eszközei című Erasmus+ finanszírozású projektünkben egy tájékoztató rendezvényt tartunk
július 2-án,
romániai idő szerint 11.30-13.30 között, közép-európai idő szerint 10.30-12.30 között
online, Zoom felületen,
angol nyelven.

A NAMED (angol címén Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands) című Erasmus+ projektünk keretében vendégmunkások tanulási igényeit mértük fel narratív interjús kutatással. Ennek a kutatásnak a legfontosabb eredményeit szeretnénk a rendezvényen ismertetni.

A projektpartnerek: a mi egyesületünk, a Csíksomlyón működő Institutio Pro Educationem Transilvaniensis katolikus felnőttképzési ernyőszervezet, illetve a németországi Alsó-Szászországi Katolikus Felnőttképző Egyesület (KEB im Lande Niedersachsen), és a lengyelországi Európai Tanulmányokért Alapítvány, FEPS.
Projektünk kiindulópontja az a munkamigrációval kapcsolatos közös igény és kihívás, hogy a munkamigráció kérdésköre közös európai oktatási stratégiát kíván meg. Ennek szellemében nemcsak adatokat gyűjtöttünk és elemeztünk Európa különböző országaiban dolgozó vendégmunkásoktól, hanem egy curriculumot is kifejlesztünk, melyet Európa-szerte használhatnak a felnőttképzési intézmények. A projektünk és a július 2-ai eseményünk fókuszában tehát az áll, hogyan erősítheti a felnőttképzés a vendégmunkások beilleszkedését, a kihasználtság megelőzését. Számunkra, erdélyi magyar partnerekre számos többlethaszonnal is rendelkezik ez a kutatás és a kifejlesztendő tananyag. Hiánypótló, mert kevés olyan kvalitatív elemzés született a mi vidékünkön, amely a vendégmunkások céljaira, szándékaira mélyremenően is rákérdezne. Másrészt meg felhívja a figyelmet a tudatosság és a felkészültség fontosságára a külföldi munkavállalásban.
Az elkészült tanulmány itt olvasható el: https://www.nameducation.net/home/english/material/

A rendezvényen Dominik Hammer német kollegánk ismerteti a kutatást és a tanulmányt, és vendégünk lesznek Vincze Loránt és Erik Marquardt európai parlamenti képviselők, illetve Kamila Kaminska-Sztark  a wroclawi egyetem munkatársa. 

Részvételi szándékát jelezze kérjük itt: Péter Boglárkánál, peterboglarka@proeducatione.ro.


Olvassa szeretettel összefoglalóinkat a 2019-ben lezajlott programjainkról, az elkezdett és zajló projektjeinkről az Éves beszámoló menüpont alatt: http://proeducatione.ro/hu/page/182/2019-eves-beszamolo Amit egy objektív beszámoló szavai nem tudnak talán átadni, hogy mennyi jó kapcsolat, mennyi együttgondolkodás, mennyi keresztény civil összefogás van az egyes események és eredmények mögött. Ezekre vagyunk a legbüszkébbek! A tanácskozásokra, találkozókra, melyeknek eredményeként az egyházmegye keresztény civil szervezeteivel közösen tudtunk alkotni. Ugyanakkor a nemzetközi hálózatokra, európai katolikus mozgalmakra, melyek megtaláltak, amelyekben mi is helyünket kereshettük és közösen projektekben dolgozhattunk.  Köszönet minden tagszervezeti munkatársnak és minden partnerünknek! Bannerfotó: Miklós Csongor
Hálózati körben mindig jó összeülni, tanácskozni, de néha különösen sikerül a szellemi energiáinkat úgy mozgósítani, hogy azok a közös gondolkodást erősítik, közös lépésekre sarkallnak. Az a jó, ha ilyenkor egész évre kedvet kapunk egymástól tanulni és minél sürgetőbbnek érezzük egy-egy témában egymás tapasztalatait megismerni.

A 2020-as tavaszi találkozót március 2–3. között tartottuk, Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban.
A találkozón jelen volt majdnem minden tagszervezet képviselője és a Pro Educatione operatív csapat. Az őszi hónapokban hálózati szinten gondolkodtunk a család és a családokat érintő társadalmi problémák kérdésén. Hogy hol és hogyan, milyen formában nyújthat segítséget a képzés a családok életében az olyan aktuális problémáikban, amelyekre örökölt receptjeink nincsenek a korábbi generációktól. Tapasztalatokat, módszereket gyűjtögetünk.... És folyamatos kérdés, hogy a katolikus felnőttképzés hol kell ebben szerepet vállaljon, hogy mennyi ilyen jellegű munkát vállalhatnak fel, bírnak meg a képzési szervezetek?
Minden kérdés és módszertani tanulnivaló mellett azt viszont biztosan tudjuk, hogy a tisztán látásra, a tudatosításra, a problémákkal való szembenézésre szükség van, és ezt igenis, nyújthatja akár a katolikus felnőttképzés is. Éppen ennek a szorgalmazására indítottunk egy hálózati programsorozatot Családsegítés képzéssel címmel az év végén, az alábbi programokkal.
A programsorozat támogatója a Renovabis német segélyszervezet és az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája.
Ismétlés a tudás anyja alapon fontosnak látjuk visszatekinteni az idén zajlott tanulási alkalmainkra, és egészen konkrétan a részletekre, sőt megosztani kis vázlatos benyomásokat azokkal is, akik nem voltak résztvevői az eseményeinknek. 
Az októberi hálózati találkozókon a Pro Educatione hálózati munkatársaknak Kopacz Zsuzsa gyergyószentmiklósi lelkigondozó tartott előadást és műhelymunkát a külföldön dolgozó szülők itthonhagyott gyermekeinek a helyzetével kapcsolatosan.
Néhány vázlatos infó, amit az előadáson tanulhattunk:


Október 14-15-én zajlott a Pro Educatione hálózat őszi találkozója, Gyergyószentmiklóson. Az egyházmegye felnőttképzési szervezetei találkoztak, hogy közösen tanuljanak és hogy hálózatba tartozásukat megerősítsék, kapcsolataikat, partnerségeiket egymással felújítsák. 

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!