Programok és új kezdeményezések

Üzleti tervezés értékek mentén
Az év első fele a tavalyi évben megtervezett vagy elkezdett programok, képzések folytatásából állt. Újabb célcsoportok fele fordultunk, így történt, hogy év elején vállalkozókat és vállalkozni vágyó fiatalokat szólítottunk meg keresztény értékek mentén szervezett, két modulos, nagyon gyakorlatias vállalkozói képzésünkkel.
A program a nyitott, motivált, vállalkozni szándékozó fiatal felnőtteket célozta meg, elsősorban azokat, akik a térségben szolgáltatással, termeléssel foglalkoznak. Projektünk abból a tapasztalatból indult ki, hogy bár nagyon sok gazdálkodó családi háztartás működik a székelyföldi térségben, ennél a rétegnél hiányzik vagy alig fellelhető a vállalkozói gyakorlat. Ehhez társul még gyakran a tapasztalt önbizalom-hiány, a tudás-hiány, a bizalmatlanság problémája is. Így különösen indokolt egy olyan program, amely a vállalkozói tudást megalapozza, segít az ötletet gyakorlatba ültetni, szorgalmazza az együttműködési hajlandóságot, illetve a vállalkozói bizalom kialakulását elősegíti. Elképzelésünk szerint ezeket a hiányos képességeket, területeket megfelelő képzéssel és támogató programmal fejleszteni lehet.
A képzés célja az életképes vállalkozáshoz szükséges ismeretek megalapozása, a vállalkozói készségek, attitűdök és tulajdonságok tudatosítása, az önértékelés és az önbizalom fejlesztése volt. A képzés képet adott a résztvevőknek az értékek mentén felépülő gazdasági gondolkodásról, stratégiai irányokat mutatott meg, és gyakorlati támogatást adott a vállalkozók napi munkájához.
A képzésen lehetőség nyílt egy vállalkozás életében oly fontos szereppel bíró üzleti terv elkészítési folyamatának megismerésére és ennek gyakorlatba helyezésére, valamint értékelésére. A II. modul során a személyes üzleti prezentációk mellett, főleg a vállalkozások egyedi eseteivel, kihívásaival foglalkoztunk, néhány izgalmas esettanulmányt dolgoztunk fel. A képzésen 22 vállalkozó vett részt. Ez évi képzésünket a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása révén tudtuk megszervezni. A képzést Tóth Zoltán magyarországi üzleti tanácsadó vezette.

Lótartás
Mivel a tavaly egy képzéssorozat által gazdálkodó, mezőgazdaságban tevékenykedő csoportokat is megszólítottunk, ezért az idén is szerveztünk egy gyakorlatias képzést lótartás, takarmányozás és kovácsolás témában karöltve a Caritas Vidékfejlesztés tagszervezetünkkel. A „Lótartás, tartástechnológia, takarmányozás és patkolás” című képzés helyszíne Gyergyószentmiklós volt 2016 tavaszán. A képzés célcsoportját állattenyésztők képezték. Előzetes felmérés alapján ebben az ágazatban volt nagyobb igény elméleti és gyakorlati képzésre. A kétnapos képzésen 22 résztvevő nyert elméleti és gyakorlati betekintést a lótartási technológiákba neves előadók segítségével.
A képzés sikerének könyvelhető el, hogy ősszel már folytatása is volt a képzésnek és a tervek szerint állandó programként működne a közeljövőben. Az előbbiekben felsorolt képzések iránti érdeklődök száma azt mutatta, hogy mindig is szükség volt és lesz a mindennapi élethez közel álló témák feldolgozására, gyakorlati bemutatására.

Mentorképzés - Pályaorientáció
A 2015-ben elkezdett mentorképzést 2016-ban is folytattuk. A magyarországi Türr István Képző és Kutató Intézettel (TKKI) együttműkődve egy újabb mentor programot valósítottunk meg pályaorientáció területen. A 30 mentorok segítségével körülbelül 400 diákot és fiatal álláskeresőt értünk el.
A TKKI által felkínált projekt sikeresnek minősíthető, nagy lehetőségként jelent meg diákok, mentorok számára és hiánypótló volt. Jóllehet, a projektben bevállalt és teljesitett mutatók révén tömegekhez jutott el a felkészítés, mégis mondhatni a szükséghez és az igényhez mérten, amennyiben nem lesz, folytatása csak figyelemfelkeltő marad.
Az a tény, hogy a Pro Educatione felnőttképzési ernyőszervezettel közösen levezetett projekt keretében sikerült ennek az igénynek és szükségnek az alapjait letenni biztató mindazok számára, akik felelősséget éreznek a fiatalokért és figyelemmel kísérik őket a felnőtté válás útján.
A mentorok toborzása, a szakemberek széles palettájából sikeresnek mondható. A tanár mentorok értékes meglátásait egészítették ki a pszichológus mentorok, a szociális szférában dolgozó szociálpedagógus, szociális munkás, gyógypedagógus mentorok észrevételei és mindezt lekerekítették a fiatalokkal folyamatosan tréningező mentor, illetve a munkapiacban dolgozó humánerőforrás menedzser mentorok tapasztalatai.
A projekt célcsoportját 14-18 éves hátrányos helyzetű fiatalok alkották. Első hallásra a 14 év túl korainak tűnt, de a projektben való munka tapasztalata igazolta a kiírást, amint kiderült, minden 14-18 év közötti fiatal hátrányos helyzetben van az információ és tudás hiánya miatt.
A célcsoportokat tekintve a projektben zömével falusi iskolák, de városi iskolák diákjai is voltak.
A programról valamint az eredményeiről bővebb információ elérhető a weboldalunkon www.proeducatione.ro

Kisokos Nagyokos Nevelői szaktanácsadói folyóirat
A 2015-ben útjára indított Kisokos-Nagyokos a székelyföldi szülőknek, pedagógusoknak szóló lap, amelyet segítő szakemberek írnak, lehetőséget nyújtva ily módon a célközönségnek arra, hogy az iskoláskorú gyermekek tanulási nehézségei, viselkedészavarai, vagy csupán az életkori sajátosságokból adódó nevelési kérdések terén fogódzókat, támpontokat, ötleteket kapjon.
A székelyföldi médiapiacon hiánypótlónak mondható a kiadvány, hiszen megjelenéséig nem volt olyan magyar nyelvű folyóirat, amely az említett célcsoport speciális problémáira, igényeire, a gyermekek iskolai sikerességének megteremtésére fókuszált volna.
A lapban közlő szerzők között vannak pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, lelki gondozók, logopédus, pedagógusok, orvosok, akik saját szakterületükről közelítve egy-egy témakörhöz igyekeznek használható, a hétköznapokban alkalmazható ötleteket, meglátásokat megosztani a szülőkkel, pedagógusokkal.
2016-ban 3 újabb lapszámot sikerült kiadni. Az utóbbi két lapszám kiadását a budapesti Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával sikerült megvalósítani.
A lapszámok tematikusak: az őszi lapszám a lelki egészség, annak védelme köré épült, és olyan témákat taglalt, mint a testi és lelki egészség összefüggései, a lelki egészség védelmének lehetőségei az iskolában, a médiából ránk zúduló erőszak romboló erejének temperálási lehetőségei, a játék fontossága a gyermekkorban, a függőségek romboló- illetve a spiritualitás léleképítő volta, vagy éppen a mentális- és lelki egészség megőrzése testi betegség esetén.
A téli lapszám a „Lelkünk vitaminjait” járja körül, azaz az erőforrásokat, amelyekkel töltekezhet gyermek, felnőtt egyaránt. Ebben a lapszámban a pedagógusok kiégésnek veszélyeit illetve a megelőzés egy lehetséges formáját részleteztük interjúban, de konkrét eseten keresztül bemutattuk, miként jelenthet erőforrást egy iskolás gyermek számára az iskolai tanácsadó munkája, középiskolai pedagógusok és iskolapszichológus által kidolgozott és jól működő, a tanintézmény diákjai számára szervezett mentálhigiénés programot, mint pozitív példát, sporttanár írt arról, hogy miként válhat „lélekvitaminná” a mozgás, és sorolhatnánk.
Mind az őszi, mind a téli lapszámot 900-900 példányban jelentettük meg, és a plébániákon, saját hálózatunkon, munkatársainkon, önkénteseinken keresztül juttattuk el a célközönséghez.
A tapasztalat azt mutatja, hogy Kisokos-Nagyokos lapszámai főleg a vidéki pedagógusok, szülők körében nagyon népszerűek, hiszen a vidéki iskolák azok, ahol az iskolapszichológus ritka, ott érhetők el legnehezebben a különböző segítő szakemberek, így a gyermekek oktatása-nevelése terén akadályokba ütköző szülők és pedagógusok teljesen magukra vannak maradva problémáikkal. Éppen ezért, a lapban közölt írásokból merített információkon túl számukra igazán értékes az a szakember-team, amely a lap köré tömörült, és amely akár telefonos, akár személyes megkeresés által is elérhetővé vált számukra. Ez lett a lapnak az egyik igen nagy pozitív hozadéka, hogy a megjelent írások nyomán egyre több vidéki iskolából érkezik felkérés szakembereink felé, hogy tartsanak különböző foglalkozásokat a gyerekeknek, vagy éppen a pedagógusoknak, így, ha nem is teljes mértékben, de sikerült egy reális űrt pótolnunk.

A Föld védelmében határokon át
Év elején csatlakoztunk a szegedi Katolikus Ifjúsági Felnőttképzési Egyesület együttműködési felhívásához „A Föld védelmében határokon át” című pályázat keretében. Feladatunk egy diákcsoport toborzása volt, akik majd kiutaznak és részt vesznek egy 2 napos tapasztalatcserén, Szegeden. 
A projekt a bolygónk védelmét helyezi középpontba, amely legtöbbször nem külső adottságoktól és természeti jelenségektől pusztul, hanem az emberek tudatos, rossz döntései és felelőtlensége miatt.
A projekt átfogó célja, hogy a fiatalokhoz közelebb vigye az egyház és a világ vezetőinek álláspontját a Föld védelméről és már fiatal korban arra motiváljon, hogy a saját szintjén olyan lépéseket és döntéseket hozzon mindenki, amely a Föld megóvására irányul.
A projekt során 1 db 2 napos határon átívelő workshopot szervezett a KIFE Szegeden, amelynek célja a fiatalok tapasztalatcseréje és ajánlásainak összegyűjtése, az egyes régiók jó gyakorlatainak bemutatása és lokális eredmények prezentálása. A fiatalok Vajdaságból, Erdélyből és Magyarországról érkeztek, hogy tapasztalataikat és ötleteiket megosszák egymással.  Az 1. nap célja egyrészt a párizsi világcsúcs eredményeinek és a Laudato Si pápai enciklika megismerése, a 2. nap célja, hogy World café formájában, ötféle, fiatalokat is érintő tématerületen fogalmazták meg kortársaiknak a konkrét tevékenységi lehetőségeket a teremtésvédelem érdekében: lakhatás, étkezés, közlekedés, vásárlás, hulladék-kezelés.
Ugyanakkor egy összefoglaló ajánlás megjelentetése is a tervek közt szerepel, amely javaslatot fogalmaz meg a kortársak számára, hogy a lakhatás, étkezés, közlekedés, vásárlás, hulladék-kezelés területén mit lehet tenni nap, mint nap a gyakorlatban Földünk védelmében. Csíkszeredából a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 7 diákja vett részt két tanár kíséretében a 2 napos foglalkozásokon 2016 november 26-28 között Szegeden. Ugyanakkor egy erdélyi, de Budapesten tanuló diáklány (a Cserkész Szövetség tagja) is részt vett a Pro Educatione képviseletében.

Advent – Útban karácsony felé a Kett-pedagógiával
Franz Kett pedagógiája a vallásos nevelés különleges útja: a szimbólumok és képek útján vezet Isten jelenlétének megsejtése felé gyerekeket és felnőtt korúakat egyaránt. E rendkívüli reformpedagógiai kísérlet, amely német nyelvterületen már elterjedtnek számít az ember legfontosabb egzisztenciális kérdéseire összpontosít, segít azok megfogalmazásában és a keresztény kinyilatkoztatás fényében próbál válaszokat adni rájuk.
November 11-13. között Csíkszeredában Franz Kett két közeli munkatársa, a csehországi Dr. P. Cyril Havel és Dr. Eva Muronova tartott képzést mintegy 53 hitoktatónak, közöttük egyháziaknak is. A programon az erdélyi hitoktatókon kívül részt vett a iasi-i egyházmegye képviselője és a képzések román nyelvterületre való kiterjesztésében érdekelt brassói „Spiru Haret” Egyetem  neveléstudományi karának egyik tanára is.
A képzés témája az adventi idő volt. A foglalkozások során a résztvevők az adventi ünnepkör szimbolikájának képeit tanulták meg újraalkotni és értelmezni. A különlegesen finom természetes anyagokból kialakított padlóképek (Bodenbilder) megalkotása képezi a Kett-pedagógia útját. Az alkotás örömteli, közös tevékenységnek, de ugyanakkor interpretációs folyamatnak is bizonyult, amely során a résztvevők a képekben önmagukhoz, Istenhez és embertársaikhoz fűződő viszonyuk pillanatnyi állapotát tudatosították és megfogalmazódtak bennük a továbblépés lehetőségei is. A foglalkozások során olyan történetek is feldolgozásra kerültek, amelyek az emberi élet értelmére, a szeretetben való együttlétre, a korlátok meghaladására, az önfeláldozás értelmes voltára vetettek fényt, szociális hangokat ütve meg ezáltal.
A képzést túlnyomórészt a Pro Educatione Egyesület támogatta saját forrásokból. Az egyesület perspektivikusan szeretne részt venni egy Kett-pedagógia terjesztésére és az e pedagógiában való tanárképzésre irányuló programban partnerségben a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyével, a Iasi-i Egyházmegyével, a brassói „Spiru Haret Egyetemmel és a Posticum Keresztény Kulturális Központtal, amelyek e pedagógia terjesztésében mindeddig vezető szerepet vállaltak. A jövendőbeli programban közös megegyezés alapján a Pro Educatione Egyesület az Erdélyi Főegyházmegye területén a tanárképzés menedzselésének szerepét vállalná.

Jézus szenvedéstörténete
Jézus élete – interaktív foglalkozás a Kett pedagógia módszerével
2016. december 15.-én Csíksomlyón fiatal felnőttek és családosok részére interaktív foglalkozást tartott dr. Nemes István Franz Kett erdélyi munkatársa. A foglalkozás témája Jézus élete volt. A foglalkozások során a résztvevők a szenvedéstörténet egy-egy eseményének szimbólumait tanulták meg újraalkotni és értelmezni. „A különlegesen finom, természetes anyagokkal dolgozó Kett pedagógia lényege az alkotás, amely örömteli, közös tevékenység, ugyanakkor interpretációs folyamat, amelyben a résztvevők a megalkotott padlóképek által az önmagukhoz, Istenhez és embertársaikhoz fűződő viszonyukat gondolják át”, mondja Nemes.
December 16-17.-én pedig további hasonló foglalkozások zajlottak Csíkkarcfalván is, a helyi plébánián, ugyancsak dr. Nemes István vezetésével, amelyen a bérmálkozásra készülő fiatalok vettek részt. Hat kiscsoportban közel száz fiatal kapcsolódott be a programba. A foglalkozások során olyan történetek is feldolgozásra kerültek a szenvedéstörténetből, amelyek a fiatalok figyelmét az emberi élet értelmére, a szeretetben való együttlétre, a jó Isten akaratára irányította. Ahogyan Nemes fogalmaz: „Franz Kett pedagógiája a vallásos nevelés különleges útja: a szimbólumok és képek útján vezet Isten jelenlétének megsejtése felé gyerekeket és felnőttkorúakat egyaránt. E rendkívüli reformpedagógiai kísérlet az ember legfontosabb egzisztenciális kérdéseire összpontosít, segít azok megfogalmazásában és a keresztény kinyilatkoztatás fényében próbál válaszokat adni rájuk.”
A program megvalósulását a Pro Educatione Egyesület támogatta és a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott pályázatunk során jött létre.

Erasmus+ SMART - Stratégiai Partnerség az oktatás, képzés és ifjúságügy terén
2016 tavaszán útjára indult az Erasmus+ nemzetközi együttműködési program keretében elnyert SMART projektünk.
A projekt által létrehozott innovatív multimédiás képesség párosító és képesség felmérő eszköz egy valós esélyt jelent ifjúsági oktatóknak, hallgatóknak és fiatal munkavállalóknak.
Partnerek és munkafeladatok

·        Paderborn Egyetem, Németország – a projekt konceptuális kidolgozásáért felel
·        Dundee Egyetem, Egyesült Királyság – elméleti háttéren, a megfelelő tesztek összeállításán dolgozik
·        Ingeniuos Knowledge GmbH, Németország – IT szakterületen működik, a web-alapú eszköz kidolgozásáért és gyakorlati működtetéséért felel
·        Youth for Exchange and Understanding, Ciprus – gyakorlati feladatokért felel, az eszköz működését teszteli fiatalok körében
·        Pro Educatione Egyesület, Románia – a projekt koordinátora, emellett az eszköz működését teszteli fiatalok körében.
A Smart konzorcium partnerei megterveztek, kidolgoznak, gyakorlatba ültetnek, valamint kiértékelnek egy web alapú innovatív eszközt, amely párosítja a fiatalok képességeit, jellemző vonásait és érdeklődési profilját a meghirdetett szabad munkahelyek követelményeivel.  
Az innovatív eszköz egy új megközelítést tesz lehetővé, amely által nemcsak a karrier lehetőségeket mutatják meg, hanem Európa szerte üres állások profiljával párosítja az eszközt használó fiatalok profilját.
A program dinamikájának és átszabhatóságának köszönhetően tanácsadók, ifjúsági dolgozók, tanintézmények, helyi, regionális, országos valamint európai szinten használhatják, a program bármikor, bármekkora területre kiterjeszthető. 
A Smart eszköz a fiatalok személyes profiljára fókuszál, amelyet a hasonlóan megfogalmazott munkaköri leírással párosít. Ezáltal az egyén kerül előtérbe.
Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. A munkanélküli fiatalok aránya a 2008 14,7% - ról 2015 júniusában 20,7% -ra ugrott. (miközben néhány országnak sikerült a munkanélküliségi ráta lent tartása, addig az olyan országoknak, mint Görögország és Spanyolország 50% körüli aránnyal küzd. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában.

A SMART projekt fő célkitűzése a fiatalok képességeinek és érdeklődési köreinek a munkaköri és gyakornoki profilokkal való párosítása. Ezáltal nem csak a végzettséget igazoló dokumentumokra támaszkodhatnak, hanem a rendszer nagy hangsúlyt fektet a fiatalok informális képességeire, amelyeket a formális oktatási rendszer falain kívülről származnak. Ezáltal az alacsony képzettséggel rendelkezők, fiatal iskolaelhagyók vagy hátrányos helyzetűek esély kaphatnak erősségeik, képességeik felfedezésére.

Az online eszköz egy innovatív lehetőséget ad a fiatal munkakeresőnek egy saját profil létrehozására amely által megismerheti/felismerheti saját erősségeit, képességeit, érdeklődési köreit, ugyanakkor lehetőséget nyit a leendő munkaadóval való találkozásra és a megfelelő állás elfoglalására.   
A projekt konzorcium résztvevőinek első találkozójára, az ismerkedésre és a feladatok elosztásáar áprilisban került sor Paderbornban. A második találkozót már Csíksomlyón szerveztük szeptember végén, ahol már konkrét elképzeléseket, megvalósításokat, valamint az elsődleges kutatások és felmérések eredményeit mutatták be a résztvevők.
A pályázatot a bukaresti Országos Közösségi Programok és Szakoktatási Intézet támogatja az Erasmus+ programon keresztül.

A bizalom zarándoklata - Találkozások protestánsok és katolikusok között
A „Bizalom zarándoklata” mottóval a Pro Educatione Egyesület a reformáció 500. jubileumának küszöbén adott helyet egy olyan rendezvénynek, amely a vallásos tapasztalat síkján mélyítette el a kapcsolatokat a katolikus és protestáns hívek között. A program célja a tágabb környezet protestáns és katolikus híveinek, elitjének egy asztal köré gyűjtése a reformáció emlékünnepe alkalmából. A program két találkozóból állt katolikusok és protestánsok között melyeket a Segítőnővérek Kongregációjának segítségével szerveztünk a 2016-os adventi időszakban Csíkszentdomokoson. 
A találkozók közös foglalkozásokat, párbeszédeket, tanúságtételeket, valamint közös útkeresést foglaltak magukba.
A találkozók a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériumának a reformáció emlékévére kiírt pályázati támogatásból valósultak meg.

Szakmai kapcsolatok erősítése
Az Európai Katolikus Felnőttképzési Hálózat – FEECA – közgyűlése Bécsben
Októberben a Pro Educatione igazgatója egy tagszervezeti képviselő kíséretében részt vett az Európai Katolikus Fenőttképzési Hálózat éves közgyűlésén.

Faludi Ferenc Akadémia Amatőr Filmszemle és Fotópályázat
A Faludi Ferenc Akadémia meghirdeti jubileumi, XX. tematikus nemzetközi filmszemléjét és hozzá kapcsolódó fotópályázatát. Az akadémia az Irgalmasság Évéhez kapcsolódóan idén az irgalmat választotta a szemle hívószavának.
A Pro Educatione Egyesület idén is erdélyi partnere volt a Faludi Ferenc Akadémia amatőr filmszemléjének és fotópályázatának. A filmszemlén 3 személy képviselte az egyesületet akik különdíjjal jutalmaztak egy alkotást, Tóth Zoltán – Nem adom fel című filmjét.

Hálózati találkozók
2016-ban is két hálózati találkozóra került sor. Az első hálózati találkozó februárban került megszervezésre Csíkszentdomokoson, a második pedig októberben Nagyenyeden. A két naposra tervezett hálozati találkozók magukba foglalják az elnökségi üléseket, közgyűléseket valamint a tagszervezetek részére meghirdetett lelkigyakorlatokat vagy képzéseket.
Az év eleji találkozón a tagszervezetek az évközi közös programokat tervezték meg, ugyanakkor helyet kaptak a lelkigyakorlatos foglalkozások is. Ebben az évben két közös projektet dolgoztak ki a tagszervezetek katolikus felnőttképzés terén. Egy haladó TOT képzés valamint egyházi önkénteseknek és alkalmazottaknak szóló képzés. A két program megvalósítására év közben támogatások lehívására törekszik a Pro Educatione.
Az őszi találkozó az egymásra tekintés jegyében volt megszervezve október 25 és 26 között. Az első nap a tagszervezetek mutatták be az elmúlt éveket, sikereket, kudarcokat, nehézségeket és erőforrásaikat. Első nap helyet kapott az elnökségi űlés is, mely idő alatt a szervezetek képviselői városnéző körúton vettek részt.
A második nap a közgyűlés napja volt, ahol a résztvevők megvitatták a tevékenységüket illető aktuális kérdéseket, problémákat. Ugyanitt kapott helyet egy iteraktív foglalkozás is, mely keretében a szervezetek közösen felmérték a hálózat nagyságát az évente elért és megszólított személyek számának tükrében.
Ugyancsak a közgyűlés keretében teljes jogú taggá vált a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség, amivel a Pro Educatione Felnőttképzési Hálózat tagjainak száma 15-re bővűlt.

Egyéb programok, rendezvények támogatása

„Isten neve az irgalmasság” interaktív kiállítást
Az év első felében a Pro Educatione Egyesület támogatta az „Isten neve az irgalmasság”, interaktív kiállítást Csíksomlyón, melyet az Áradat Egyesület, a Csíksomlyói Ferences Kolostor és az egyházmegye Pasztorális Bizottsága szervezett az irgalmasság szentéve nyújtotta időszakban.
A kiállítást Csíksomlyón, Marosvásárhelyen és Kolozsváron is bemutatták.

Mária út konferencia
2016-ban is támogattuk a Mária út konferencia szervezését.

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!