A Háló katolikus indíttatású keresztény mozgalom, mely nyitott minden jóakaratú ember felé. Küldetése, hogy evangéliumi gyökereit korszerűen, a mai világban megjelenítse.
A Háló az Egyházon belül él, és annak közösségi arcát hordozza. A személyt alapvetően közösségben képzeli el, ezért az arra vágyókat segíti, hogy közösségre leljenek. Alapvető működése a közösségek közötti kapcsolatépítés. A Háló magyar kezdeményezés, őrzi és építi nemzeti értékeinket és egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége elsődlegesen a Kárpát-medencében zajlik.
A Háló, eredeti teljes nevén a Katolikus Közösségek Hálózata 1990-ben néhány, világiakat tömörítő budapesti felnőtt bázisközösség kezdeményezésére alakult a katolikus közösségek közötti jobb kapcsolat, tájékoztatás elősegítésére. 2007-re öt országban (Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia és Montenegró) csaknem 1000 magyar közösség talált egymásra a Háló által felkínált szálakon. A Háló gondolata tulajdonképpen válasz volt a magyar civil társadalom
útkeresésére a rendszerváltozás időszakában, amelynek egyik jeleként a II. Vatikáni Zsinat óta megszaporodott keresztény kisközösségek szigetvilágot alkottak, egymással csak minimális kapcsolatot ápolva.
A Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület, mely 1993 óta működik, az önszerveződő kisközösségeket támogatja Magyarországon és a határokon túl kisebbségi sorban élő magyarság körében. A Hálót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2003-ban krisztushívők magántársulataként ismerte el.
A Háló szeretné a sokféle, sokszínű, általában 8-15 fős kisközösségeket összekapcsolni, egymás felé megnyitni, értékeiket kifelé is láthatóvá, élővé tenni. Ezzel az alulról építkező módszerrel kívánja építeni Egyházunkat. A közösségek típusait a sokszínűség széles spektruma jellemzi. A kisközösségek két nagy csoportja a lelkiségek (például Fokolare, a Házas-hétvége, Regnum Marianum) és a plébániai csoportok (Rózsafüzér társulatok, imacsoportok, hittanos közösségek).
Ezen kisközösségek, mozgalmak aktív képviselői a Hálóban a bogozók, akik regionális, országos és kárpát-medencei szinten tartják a kapcsolatot egymással.
A Háló önmeghatározása szerint mozgalom; tevékenységének lényege az élő katolikus közösségek felkutatása, információs és baráti hálóba vonása – “bogozása” –, a közösségek között közvetlen és közvetett kapcsolatok teremtése. A Háló által felkínált szolgáltatások gyakorlati dolgoktól kezdve (pl. szálláslehetőség, segédeszközök, programok stb.) szellemi és elméleti támogatásig terjednek (pl. bármilyen témában előadások szervezése). Tevékenységének egyik fő célja, hogy a tagközösségek később önállóan találjanak egymásra és a környezetükben támogassák egymást.
A Háló-identitás fontos összetevője a személyes kapcsolat, a barátság, ami mindig egy ügyben felvállalt barátságot, egymás iránti emberi és közösségi elköteleződést jelent. Ez a barátság személyes szeretetre épül, vagyis a tagok figyelnek egymásra, válaszolnak a megszólításra. A Háló a kárpát-medencei családok ideális találkozóhelye, mozgékony, politikai kötődésektől mentes szervezet.
A Háló vállalja magyarságát, magyar kezdeményezésnek tekinti önmagát, és a Kárpát-medencében is a magyar anyanyelvű közösségeket szólítja meg. Ezt nem mások ellen, hanem a saját egyháznak építése érdekében tesszük. Ezzel párhuzamosan keressük a kapcsolatot a többi hozzánk hasonló szervezettel, és támogatjuk közösségeink kapcsolatait más nemzetiségű szomszédaikkal.
Ugyanígy a Háló egy katolikus kezdeményezés, de nem zárkózik el a keresztény közösségek és személyek elől.
Az a tény, hogy Erdélyben élénkebb a Háló iránti igény, részben egy tradicionális értékkultúrával magyarázható. A magyarországi társadalom individuálisabb és szekularizáltabb jellegű, mint az erdélyi. Az utóbbi hátránya viszont, hogy tagjait időnként csak ez a tradíció hordozza, a kellő tudatosodás nélkül. A Háló éppen ezt a tudatosodást, felnőtté válást segíti elő.
Az erdélyi Háló vezetője Sebestyén Ottó jezsuita lelkész. Az iroda Csíkszeredán működik, és Csobot Szabolcs szociológus az iroda vezetője. Az Erdély különféle részein élő bogozók két hétvégi programon vesznek részt: egy munka képzésen, melynek célja a nagyobb és a jobb szervezési készség kialakítása és a csapatban való gondolkodás. A másik hétvége egy lelkigyakorlatot ajánl fel a bogozóknak, ahol elsősorban mélyebb imatapasztalatot élhetnek meg, ugyanakkor a csapat spirituálisan összekovácsolódhat. A helyi szerveződéseket erősen támogatják és élénk csere, kölcsönös látogatások zajlanak közöttük. A helyi találkozókon rendszerint részt vesznek más helységek hálósai is. Rendszeresek a regionális találkozók.
Rendszeres programok: a bűnbánati liturgiák, amelyeket bogozók plébániai szinten szerveznek, rendszeres sportvetélkedők kerülnek sorra hálós szervezésben. Három munkacsoport nagyon szép eredménnyel működik.
A pályázatíró munkacsoport már több pályázatot is megnyert, amelyek elsősorban az infrastruktúra fejlesztésében és programok szervezésében jelentenek nagy segítséget.
A mentálhigiénés munkacsoport Csíkszeredán heti négy órás tömbökben vezet önismereti és imacsoportot.
A Háló Gazdasági Tagozata egy szép számú csapatot mondhat magáénak. Ők az erdélyi Háló programok segítését, kis cégek támogatását és a keresztény értékrend elmélyítését szeretnék segíteni.
Elérhetőség:
Csíkszereda, Szék út 147 sz.
0749 059 459
csobot.szabolcs@halo.hu
www.erdelyihalo.ro
www.halo.hu

Link
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!