A KALOT mozgalmat P. Kerkai Jenő jezsuita atya alapította 1935-ben azzal a céllal, hogy a korszak legkisemmizettebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegét, a tanyasi és falusi parasztságot fölemelje.
Legfontosabb célkitűzésük a paraszti ifjúság művelése volt. Olyan fiatalok képzését vállalták föl, akik képesek voltak saját sorsukat irányítani, munkájukkal és jelenlétükkel megváltoztatni környezetük kulturális igénytelenségét összefogni a gazdasági problémák megoldásáért.
A KALOT 10 éves fennállása alatt páratlan fellendüléssel fejlődött: félmilliós taglétszámot ért el, mindegy 3500 községben volt helyi csoportja, 20 népfőiskolát működtetett. A Csíksomlyói KALOT Népfőiskola 1942-ben nyílt meg, erőszakos fölszámolásáig, 1944-ig több száz székely fiatal végezte el és kapott általa életre szóló indítást.
A KALOT Egyesület P. András Imre S.J. kezdeményezésére és támogatásával 2004-ben kezdte el működését Csíksomlyón népfőiskolai, felnőttképzési, közösségépítő és kulturális szervezetként.
A KALOT Egyesület célja egy igazságos, kiszámítható, embert és közösséget tisztelő, becsületességet, tisztességet, munkaszeretetet értékelő társadalom létéhez hozzájárulni; amit érett, hiteles, derűs, segítőkész emberek alkotnak.
Jelszavunk: Fejlődni és fejleszteni!
Értékeink és missziónk:
Hiszünk abban, hogy a hitünk a legfontosabb erőforrásunk és a legnagyobb kincsünk, hogy a hit Isten ajándéka, a hit mindenek előtt Isten és Ember, Isten és emberi közösségek találkozása, belső, személyes csodája
Számunkra egyik legfontosabb kihívás, hogy a spirituális erőforrásaitól eltávolodó ember számára, hűen, de ugyanakkor vonzóan és újszerűen tudjuk bemutatni a keresztény értékrendet

Minden tevékenységünk kiinduló alapelve: kinek van hasznára?
Programjaink résztvevői erősödnek-e általa:
Lélekben? Emberi érettségben?
- Műveltségben, tudásban, készségekben vagy kézügyességben?
- Kultúrában?
- A megélhetés anyagi lehetőségeiben?
- Közösségi érzésekben?
- Abban a hivatástudatban, hogy amim van, azt azért kaptam, hogy megosszam másokkal?
Hiszünk abban, hogy az emberi értelem, a szabad gondolkodás képessége és műveltség fejlesztése minden veszélyes tévút ellenére sokkal inkább szolgálja az emberiséget, mint a csöndes és buta tudatlanság
Azért dolgozunk, hogy értelem kiművelését a kultúra, az értékek és követendő normák kiművelése előzze meg
A tudással együtt a tudás használatának felelősségét is közvetíteni kívánjuk
Hiszünk abban, hogy a helyes önérzethez érettség és józanság kell társuljon, hogy saját önérzetünk csak egészséges önérzetű népek körében tud igazán kibontakozni

Link
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!