Egyesületünk 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén összefogja a keresztény értékrendet képviselő, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket, számukra olyan hálózatot teremtsen, amely keresztény értékeken alapuló elméleti és gyakorlati tudást biztosít és támogatja munkájukat lelki, szellemi, anyagi vonatkozásban. Erős kapcsolatrendszer kiépítésén dolgozunk, hiszen úgy véljük, a jövő alapja a szövetségek és szervezett kapcsolattartás lehet.

Szervezetünk társadalmi jövőképe egy olyan társadalmat vízionál, ahol közösségi fogékonyság van a tudásra, a keresztény értékek mentén felépülő felnőttképzési hálózatunk animálja a társadalmat, pozitív időtöltési alternatívákat kínál fel, képzéseket biztosít. Beépül a társadalom szocializáló struktúrájába, hatással van a társadalmi döntésekre, és sajátos megjelenéssel képviseli a keresztény felnőttképzés érdekeit: a felelősségteljes, tudatos, környezetbarát, szolidáris egyének kiképzését.

A szervezet főbb tevékenység-területei:

  • Főegyházmegyei felnőttképzési programok összehangolása, koordinációja
  • Belső kommunikáció elősegítése a hálózati tagszervezetek között
  • Külső kommunikáció szakmai fórumok, támogatók fele és szakmai érdekképviselet
  • Képzési szervezetek kapacitásfejlesztése, képzési programok megvalósulásának elősegítése
  • Szakmai fórumokkal való együttműködés, tudástranszfer lehetőségek biztosítása
  • Szakmai tudástár kialakítása és működtetése a hálózat fejlesztése érdekében
  • Konferenciák, kerekasztal beszélgetések, szakmai tanácskozások, fórumok szervezése
  • Kutatás és fejlesztés a felnőttképzés területén.Működésünk első két évében a kapcsolatépítésre fektettünk legnagyobb hangsúlyt, így Erdélyben a katolikus felnőttképzésben újabb mérföldköveket fektethettünk le. Így alakult ki, hogy a 14 belső tagszervezet mellett (akik egyházi, vagy egyházközeli szervezetek és a Főegyházmegye területén tevékenykednek) közel 30 külső együttműködő szervezettel vagyunk aktív kapcsolatban. Ez elsősorban közös rendezvényeket, projekteket, képzéseket jelent. Hálózatunk már nemcsak ismerteti a tagszervezetek különféle képzési programjait, hanem egyre több szinergiát is generál a külső és belső tag- és partnerszervezetek között. A népnevelési szándékot számos cselekedet erősíti meg.

Évente két szakmai találkozót szervezünk belső tagszervezeteink számára, ebből egyik alkalom csapatépítő jellegű, míg a másikon valamilyen aktuális felnőttképzési tematikát vagy problematikát vitatunk meg. Az utóbbi két évben ezeken a hálózati találkozókon a belső tagszervezetek közös programtervet állítottak össze a szorosabb és hatékonyabb hálózati együttműködés érdekében. Az évi két találkozó mellett a hálózati tagszervezeteket több aktivitásba is bevonjuk, így projektjeinknek ők az elsődleges kedvezményezettjei.

Működésünk első két évében -2012-2013 folyamán- a hálózat belső megerősítése mellett fontos szerepet kaptak a határon átívelő együttműködések. E téren egyrész a magyarországi szervezetekkel való szakmai kapcsolatainkat építettük és erősítettük. A szegedi székhelyű KIFE – Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség a hálózatok működtetésével kapcsolatos gyakorlati tudásával segítette munkánkat, stratégiai fejlesztésben, partnerkeresésben és kapcsolatépítésben volt segítségünkre. A Martineum Felnőttképző Akadémia szakértőivel együttműködve képzési tartalmakat dolgoztunk ki öt szakterületen (zarándoklatvezető, a segítő mentálhigiénéje, képzésfejlesztés, álláskeresés és pályaorientáció, önkéntesek képzése), illetve képzéseket valósítottunk meg közösen Csíksomlyón, Budapesten és Szombathelyen. A tudástranszfer jellegű projektbe több erdélyi szakembert és felnőtt tanulót kapcsoltunk be. A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) pedig a társadalmi felzárkóztatás területén szerzett szakmai tudását, tapasztalatait és módszertanait osztotta meg velünk. A TKKI-val jelenleg is aktív futó projekten dolgozunk, 2014 őszén ugyanis létrejött a TKKI kihelyezett Székelyföldi Konzultációs Központja, amely helyi szinten képzéseket szervez a társadalmi felzárkóztatásban feladatokat vállalók részére, illetve kutatási tevékenységeket végez a hátrányos helyzetűek körében.

A határon átívelő programjaink másrészről a nyugat-európai partnereinkhez és szövetségeseinkhez kapcsolódnak. A FEECA – Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség romániai képviselőiként évente kétszer vagyunk jelen a szövetség által szervezett fórumokon (szükség szerint műhelymunka előkészítő, szervező vagy vezető szerepkörökben). Emellett az ausztriai FORUM – Katolikus Felnőttképzési Ernyőszervezet koordinációjában zajló Grundtvig tanulási partnerségi projekt[1] által luxemburgi, németországi, svájci kapcsolatokat alakítottunk ki, miközben megismerhettük valamennyi projektpartner felnőttképzési gyakorlatát, különösen a szülőknek szóló programjaikat, képzési kínálatukat. Hálózatunk működését továbbá külföldi partnerként (tanácsadó és támogató) a németországi Renovabis szervezet segíti.

A hálózat belföldi kapcsolatai is sokrétűek. Az elmúlt négy évben azokra a kapcsolatainkra fektettünk nagyobb hangsúlyt, amelyek valamely hiányterületen hoztak szakmai tudást, és egyértelműen felvállaltak olyan értékeket, amelyekkel hálózatunk is tudott azonosulni. Így kapcsolódtunk például a bukaresti Reper21 Egyesület társadalmi felelősségvállalási projektjéhez, a csíkszeredai Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszékének az új média hatásait vizsgáló kutatásához, a csíkszeredai Eco-Trend Egyesület zöld iroda menedzsment programjához, illetve konkrét képzések megvalósításában is közreműködtünk (Pl. Üzleti tervezés értékek mentén - etikus vállalkozásvezetési elvek, Egészséges életmód, Fűszerkert kialakítása, Gyümölcsfa metszés, stb.).

Csíksomlyón nemcsak a szellemi életnek van különös hagyománya (népfőiskolai múlt, a Kalot mozgalom által), hanem szakrális központ is, amelynek fejlesztésébe egyesületünk is bekapcsolódik. A helyi szereplőkkel együttműködve 2013-2015 között több olyan programot kínáltunk a kegyhelyre érkező zarándokok részére, amelyben a szellemi és lelki, azaz a képzések és a spirituális kínálatok összekapcsolódtak és együtt voltak jelen. Ez részben kapcsolódott a nemzetközi Recultivatur projekthez[2], másrészt egy helyi igényt válaszolt meg. 2015-ben ezen a vonalon elsősorban az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgáló programoknak volt prioritása. A „Nagyböjti időutazás” című interaktív élménykiállítás például több mint 2500 látogatót vonzott a helyszínre, akik Jézus szenvedéstörténetét egy sajátos módon ismerhették meg. A program nemcsak az egyházmegyék közti kapcsolat erősítését szolgálta (nagyváradi partnereink voltak főként ebben), hanem megerősítette egyesületünket abban, hogy az egyház társadalmi tanítását minden lehetséges eszközünkkel hirdetnünk kell.

Egyházi intézményként is lépést kell tartani az országos és európai felnőttképzésben zajló változásokkal, válaszolni kell az új kihívásokra, legyenek azok szakmaiak vagy egyéb jellegűek. Ugyanakkor fiatal intézményként az anyagi kihívások és kényszerek is meghatároznak. Egyesületünk törekedik több forrásra is támaszkodni, így például Erasmus+ és Leader projektjeink is futnak. A legtöbb kezdeményezést a hálózat tagszervezeteivel együttműködve valósítjuk meg, ezzel is elősegítve a katolikus magyar felnőttképzés szinergikus működését.

Négy év távlatából visszatekintve kirajzolódik, hogy míg az egyesület működésének első két éve hangsúlyosan a kapcsolatépítésé és a működés megalapozásáé volt, addig az utóbbi két évben az új ötleteké és szakmai projekteké volt a főszerep. Összegezve úgy véljük, a hosszú távú jövőnk érdekében létrehozott belföldi és külföldi kapcsolataink és az ezekben megvalósuló tudástranszfer egyre inkább az erdélyi felnőttképzés élvonalába emelik ernyőszervezetünket.Kiss Adél

Csíksomlyó, 2015. január

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!