A székelyföldi médiapiacon hiánypótlónak mondható a kiadvány, hiszen megjelenéséig nem volt olyan magyar nyelvű folyóirat, amely az említett célcsoport speciális problémáira, igényeire, a gyermekek iskolai sikerességének megteremtésére fókuszált volna.
A lapban közlő szerzők között vannak pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, lelki gondozók, logopédus, pedagógusok, orvosok, akik saját szakterületükről közelítve egy-egy témakörhöz igyekeznek használható, a hétköznapokban alkalmazható ötleteket, meglátásokat megosztani a szülőkkel, pedagógusokkal.
A “Kisokos, nagyokos. Folyóirat szülőknek és gyerekeknek” értéket akar őrizni. A gyereknevelés áldozatos, de egyben csodálatos világában szeretne segítségre
lenni. A család kis közösségében, intim kapcsolati rendszerében formálódik a jövőnk. Mindannyiunk jövője. Gyereket nevelni súlyos és felelősségteljes feladat,
amelynek felületes kezelése a mai időkben egyre jobban ellehetetleníti reményünket a jövőben. Ezért is tartjuk annyira fontosnak, hogy ellássuk mind a szülőket, mind a gyerekeket leírt használható tudással, és emellett felkínáljuk számukra a személyes szakmai találkozások lehetőségét is. Márton Áron, Erdély püspöke így fogalmazott a 70-es években: „Az ember kiskorú maradhat egész életében, akkor is, ha a nagykorúság törvényes határát átlépte. A nagykorúság követelménye, hogy az ember érett legyen. Megfontolt, komoly, akit nem a hangulat, vagy a szeszély rángat ide s tova, hanem meggyőződésből cselekszik. Felelősséget érez egész életéért, családja tagjaiért, embertársaiért, népéért; és tudja, mi a kötelessége. Az ilyen embert mondják nagykorúnak, érettnek, embernek. Mert tud önállóan gondolkozni, felelősséggel dönteni, megfontoltan cselekedni, ahogy azt a felnőtt embertől elvárjuk...”. Egyre sürgetőbb feladatunk, hogy Székelyföldön is ebben a szellemben neveljük gyerekeinket, hiszen ezáltal szebbé tesszük jelenünket és megalapozzuk a jövőnket. Éretlen fiataljaink tömegei, akik nem tudnak önállóan gondolkozni, nem tudnak felelősséggel dönteni és nem tudnak megfontoltan cselekedni, nem képesek sem felfogni helyzetünket, sem reagálni korunk nagy kihívásaira.
A család mellett az iskola, a pedagógus az, aki nagy szerepet játszik a gyermekeink jövőjének megalapozásában. Határon innen és túl a gyermekeink iskolai
sikerességének megteremtése kell, hogy legyen a legfontosabb feladatunk, függetlenül attól, hogy szülőként, pedagógusként, közalkalmazottként, politikusként kerülünk kapcsolatba az oktatás ügyével. Azt tapasztaljuk, hogy szemléletváltásra van szükség a hátránykezelés területén, nem elég szembesülni a társadalmi problémákból eredő, elsősorban a gyerekeink esélyeit csökkentő helyzettel, de tenni kell azért, hogy a remény legalább megmaradjon, hogy a felnövekvő nemzedék képességei szerint megtalálja a legjobb helyét a mai feszültségektől terhes világunkban.
Mit tehetünk? Miben segíthetünk? Hogyan segíthetünk? – ezek a kérdések foglalkoztatták a Pro Educatione Egyesület, illetve a lelki egészségvédelem fontosságának 2 hirdetését és tanítását zászlójára tűző Áradat Egyesületnek a szakembereit.
Lelkesen az ügy mellé álló, a lap hasábjain közlést vállaló, a segítséget igénylő szülők, pedagógusok számára személyesen is rendelkezésre álló segítő
szakemberek közreműködésével lapot alapítottunk a székelyföldi szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak azért, hogy megosszuk a tapasztalatunkat,
ismereteinket és segítsünk azoknak, akik kétségbe esnek, amikor problémákkal találkoznak.

Azt reméljük, hogy folyóiratunk különleges tartalmával és megjelenésével olyat tudunk kínálni szülőknek, gyerekeknek és tanároknak egyaránt, amiből érzik, hogy
mellettük állunk, ha tanácstalanok.

A lapszámok tematikusak: az 2016 őszi lapszám a lelki egészség, annak védelme köré épült, és olyan témákat taglalt, mint a testi és lelki egészség összefüggései, a lelki egészség védelmének lehetőségei az iskolában, a médiából ránk zúduló erőszak romboló erejének temperálási lehetőségei, a játék fontossága a gyermekkorban, a függőségek romboló- illetve a spiritualitás léleképítő volta, vagy éppen a mentális- és lelki egészség megőrzése testi betegség esetén.

A 2016 téli lapszám a „Lelkünk vitaminjait” járja körül, azaz az erőforrásokat, amelyekkel töltekezhet gyermek, felnőtt egyaránt. Ebben a lapszámban a pedagógusok kiégésnek veszélyeit illetve a megelőzés egy lehetséges formáját részleteztük interjúban, de konkrét eseten keresztül bemutattuk, miként jelenthet erőforrást egy iskolás gyermek számára az iskolai tanácsadó munkája, középiskolai pedagógusok és iskolapszichológus által kidolgozott és jól működő, a tanintézmény diákjai számára szervezett mentálhigiénés programot, mint pozitív példát, sporttanár írt arról, hogy miként válhat „lélekvitaminná” a mozgás, és sorolhatnánk.

Az aktuális lapszámok letölthetőek alább PDF formátumban!

Jó olvasást kivánunk minden kedves érdeklődőnek

A Kisokos Nagyokos szerkesztői és kiadó csapataInstitutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!