A Pasztorális Bizottság a főegyházmegyei Papi Szenátus által létesített és a főpásztor által öt évre - tanácsadási joggal - kinevezett testület. Küldetése, hogy a főpásztort a főegyházmegye lelkipásztori irányításában segítse. A Pasztorális Bizottság vezetője Ft. Portik-Hegyi Kelemen.
A Pasztorális Bizottság vizsgálja és mérlegeli a főegyházmegyében folyó lelkipásztori tevékenységet, ezzel kapcsolatos kérdéseket és gyakorlati következtetéseket terjeszt elő. Mindezt a munkát a főegyházmegyei zsinat rendelkezései és javaslatai szem előtt tartásával végzi.
Célja, hogy konkrét segítséget kínáljon fel az egyes plébániák pasztorációjáért felelős papoknak, szerzeteseknek, világiaknak az evangelizáció, a közösségszervezés és a szentségek pasztorációjában. Elvben és gyakorlatban keresi annak a módját, hogyan lehet egyes közösségekben megvalósítani a II. vatikáni zsinat, illetve a főegyházmegyei zsinat tanításait. A közösség szociológiai, lelki és pasztorális körülményeit alapul véve az egyházmegye részére pasztorális tervet készít. A zsinati rendelkezések alapján kialakítja a felnőttképzés intézményes kereteit, megszervezi a lektor- akolitus-, illetve lelkipásztori munkatárs képzést.
Szerteágazó tevékenységének megvalósítása céljából munkacsoportokat hozott létre:
1.      Családpasztorációs munkacsoport -  – vezetője: Szénégető István;
2.      Evangélizációs munkacsoport  – vezetője: Csont Ede;
3.      Médiapasztorációs munkacsoport  – vezetője: Szőcs Csaba,
4.      Lelkiségi mozgalmakkal foglalkozó munkacsoport  – vezetője: Fülöp László;
5.      Ökumenével foglalkozó munkacsoport  – vezetője: Göthér Gergely;
6.      Felnőttképzést szervező munkacsoport  – vezetője: GYEPI;

Elérhetőségek:
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Iroda (GYEPI)
Levelezési cím: 535500-Gheorgheni. str. Márton Áron 9.
E-mail: gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com
Kapcsolattartó személy: Molnár Izabella
Mobil: +40 753 869706

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!