A Pro Educatione is szerepel ebben a kis kiadványban, amelyet kibővített formájában teszünk most közzé, két ajánlattal. A brosúra olyan bántalmazás-megelőzéshez kapcsolódó programokról informál, amelyeket a Csík környékén tevékenykedő civil szervezetek tudnak nyújtani különböző közösségek számára. Ajánljuk minden csíkszeredai iskolaigazgató, pedagógus, iskolai tanácsadó, közösségszervező figyelmébe. Ez a brosúra egyik terméke annak a lelkiegészség-védő prevenciós programnak, melyet Csíkszereda Városháza 2022-ben, az Áradat Egyesület szakmai koordinálásával elindított. A szakmai közösségek szerepe, a közösségben létezés értelme, a közösség megtartásának mikéntje, kihívások és nehézségek, apró szakmai örömök – ezek a témák voltak fókuszban a 2023-as év első hálózati találkozóján. A Pro Educatione Egyesület Csíksomlyón szervezte ezt a kis léptékű tanácskozást, amelynek meghívottja Czirjék Kati, a Női Vállalkozók Erdélyben csoport megalkotója volt.

A találkozó az első programpontjában – a lelki tartalmat illetően – kapcsolódott a Jakab Antal Házban, a Gyulafehérvári Caritas által szervezett szentmiséhez illetve Szent Márk kápolna búcsúhoz.

Majd a közös ebédet követően a találkozó témájához kapcsolódó szakmai kérdésekről beszélgetett a csoport. Ebben a műhelymunkában előadónk röviden felvázolt egy elméleti keretet, amely a közösségépítés Scott Peck szerinti modellje volt, majd egyénileg a hálózati tagszervezetek által megélt nehézségekre, kihívásokra reflektált, saját tapasztalatait osztotta meg. Ilyen témák merültek fel, mint: a felnőttképzési programokban az utógondozás és a csoport hosszútávú megtartása tudatos közösségépítés által, hatékony szervezeti kommunikáció, tudások és gyakorlatok, amelyeket a non-profit szféra átvehet, másolhat a for-profittól, a képzések árazása, barter-akciók, forrásszerzés, a tartalék fontossága, a pontosan megfogalmazott és világos célok érdekében elviselhető kompromisszumok.

A harmadik programpontban egyesületünk közgyűlése tanácskozott az elnök, alelnök, operatív igazgató személyét illetően. Továbbá a futó projektek megvalósításával kapcsolatos kérdésekről, a következő hálózati találkozó időpontjáról és tartalmáról egyeztettek a résztvevők.

Köszönjük a résztvevőknek az egyéni, szervezeti tapasztalatmegosztásokat, kérdéseiket, hozzájárulásukat a program megvalósulásához. A hálózati találkozó költségeit az Egyesület az Amerikai Egyesült Államok Püspökkari Konferenciájánál (USCCB) nyert pályázatunkból fedezte.

Elkészült a vendégmunkások képzésére szolgáló tananyag.
Hálózati körben mindig jó összeülni, tanácskozni, de néha különösen sikerül a szellemi energiáinkat úgy mozgósítani, hogy azok a közös gondolkodást erősítik, közös lépésekre sarkallnak. Az a jó, ha ilyenkor egész évre kedvet kapunk egymástól tanulni és minél sürgetőbbnek érezzük egy-egy témában egymás tapasztalatait megismerni.

A 2020-as tavaszi találkozót március 2–3. között tartottuk, Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban.
A találkozón jelen volt majdnem minden tagszervezet képviselője és a Pro Educatione operatív csapat. A Pro Educatione Egyesület – Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat plébániai munkatársak részére szervez képzéseket  –  többnyire gazdasági, menedzsment témákban különböző helyszíneken és időpontokban.

Várják a plébániai alkalmazottak, önkéntesek, külső bedolgozók, a plébániákon vagy azok mellett működő különféle csoportok, ifi- és imacsoportok vezetőinek a jelentkezését.  Ugyanakkor a képzések nyitottak más érdeklődők számára is.

A képzési projekt a Pro Educatione Egyesület - Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat tagszervezeteinek közös megvalósításában zajlik. Támogatók: az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Renovabis németországi segélyszervezet.

Pro Educatione honlaján (www.proeducatione.ro)  és a Facebook-oldalán megtalálható a képzések összefoglaló táblázata.

A menekültválság témájában szervezett képzésünk résztvevőinek lehetőségük van a SOLID projektünk keretén belül, a képzésen hallottakat ifjúsági vagy felnőtt csoportok fele továbbvinni. A multiplikálást a szervezők feltételekhez kötötték (szervezett, átgondolt esemény legyen; szervezett vagy az adott alkalomra összehívott csoportnak; csakis a szolidaritás jegyében történjenk oktatás; kis kiértékelő kérdőívet töltsenek ki a résztvevők; fényképeket készüljenek). 
A Venczel József és a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskolában zajlottak tematikus oktatási órák, Forró Albert, Péter Laura és Birtalan Sándor pedagógusok vezetésével. 
Ugyanakkor a csíkszeredai iskolákban Nemes István tartott Kett-módszer szerinti foglalkozásokat a témában.

A negyedik képzési alkalmon, június 2-án Horváth István kolozsvári szociológus, egyetemi tanár tartott előadást a Migráció szociológiája címmel. Majd a romániai Jezsuita Menekültszolgálat munkatársa, Ambrosie Mengheris érkezett hozzánk Bukarestből. Megismerhettük a menekültszolgálat alapelveit és tevékenységeit. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a szervezetweboldalát és Facebook-oldalát.
A képzés ezzel egyelőre véget ért. A csoport tagjai viszont megegyeztek a folytatásban. A résztvevők közül, akiknek lehetőségük van, további multiplikálási tevékenységet vállalnak, azaz továbbviszik az  itt tanultakat más célcsoportok fele. Ennek megvannak a szervezők által megszabott feltételei (szervezett esemény legyen, csakis a szolidaritás, az empátia nevében történjen az oktatás, kérjünk kis kérdőívben visszajelzést a résztvevőktől, fényképek készüljenek). Ugyanakkor a képzési anyagokból tananyag születik őszre. 
Támogatónk volt az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konfernciája, partnerünk és társszervezőnk az Erdélyi Háló Egyesület.

Április 7-én több szempontot ötvözött a képzés. Első előadásunk egy skype-on keresztüli beszélgetés volt a szabadkai Caritas vezetőjével, Ric Gáborral. Ő a szerb-magyar határon történő helyzetekről, problmákról mesélt, illetve a Caritas humanitárius munkájáról ebben a térségben. 
Második előadónk Sógor Csaba, EP-képviselő volt. Sógor Csaba egy tágabb szemszögből tudta ezt a kérdést ismertetni, illetve felvázolni szmepontokat, adatokat, infografikákat mutatva arról, hogyan kezdődött a mostani menekültválság. Több szó esett a klímaváltozás és a szárazság következményeiről, a menekültválságnak olyan kritikus következményeiről, mint az emberkereskedelem, a gyermekek helyzete stb. 
Harmadik előadásként Péter Boglárka, a Pro Educatione Egyesület munkatársa a magyar Jezsuita Menekültszolgálat E-learning tananyagát mutatta be. A tananyagból maguk a képzés résztvevők is sokat informálódhattak, de jól használható a képzés-résztvevők multiplikálási tevékenységein is. 


Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!