• Alapismeretek a fogyatékosságról

Négy órás bevezető képzés a fogyatékosságok típusairól, etiológiájáról, aktuális törvénykezési háttérről, fogalomtisztázások, fogyatékkal élőket gondozó családok jogai, iskoláztatási lehetőségek, alternatívák.
Akiknek ajánljuk: pedagógusok, hozzátartozók, gondozók, érdeklődők
„Az idegent ne nyomd el. Tudjátok milyen sorsa van az idegennek, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.” (Kiv. 23,9)
A mottó, mely az elkövetkező két évre (2017-2018) jellemzi tevékenységeinket és megnevezi azt, hogy mire szeretnénk hangsúlyt fektetni, magáért beszél (Kiv. 23,9). Az Ószövetségi szentírásban számos helyen olvashatjuk, hogy a választott nép figyelmét a gyengékre és a társadalom peremére szorult csoportokra irányítják, és velük szemben szolidaritásra intenek ezek a szövegek. Hogy éppen ezekben az időkben irányul figyelmünk az idegenekre az kézenfekvő. Habár országunkban nem játszik akkora szerepet a menekültváltság, mint egyes szomszédos országban és konkrétan a mi térségünkbe nem is érkeztek menekültek, mégis a lakosság körében nagyon erős elutasítás érhető tetten irányukba. Ennek a jelenségnek valószínűleg több oka is van, melyek részben az ország történelmében, részben a média hatásában keresendőek, de mi feladatunknak látjuk, hogy aktívan foglalkozzunk ezzel a problémakörrel.
Mottó: A HIT KEGYELEM. A CSALÁD ÁLDÁS. A GYERMEK JÖVŐ.
Célunk a család, mint Istentől akart hivatás megélése, a családi szerepekben való fejlődés támogatása, a hit megerősítése, lelkesítés, közösségépítés. Szeretnénk elősegíteni, hogy a családok vágyjanak közösségbe tartozni, együtt imádkozni, egymást támogatni, illetve a fiatalokat a családi életre jól felkészíteni.
2017
Feb. 06.

Személyesen kísért lelkigyakorlat papok részére
Időpont: 2017 február 6-9.
Jelentkezés: Darvas Piroska sa.

Szentignáci lelkigyakorlatok a csíkszentdomokosi Szent Margit Házban
(Templom u. 1650)
Elemeik: napi 4 személyes elmélkedés, közös ima, csendmeditációs gyakorlatok, szentmise, személyes lelkikiséret, csend a lelkigyakorlat teljes ideje alatt.
Céljuk: segítséget nyújtani a belső szabadság megszületésében, gyakorlatot szerezni a megkülönböztetésben, tudatos, felelősségteljes élet alakítása.

A programot szervező nővérek elérhetőségei:
Darvas Piroska: darvas.piroska@yahoo.com, 0743-753494

A lelkigyakorlatok Loyolai Szt. Ignác szerint egy út, amely találkozáshoz vezet saját magunkkal és Istennel. Segít abban, hogy saját életünket a hit fényében szemléljük, felfedezzük benne Isten működését, növekedjünk a személyes Istenkapcsolatban, és ebből a tapasztalatból találjunk útmutatást életünk következő lépéseihez.
A gyermeknevelés az elképzelhető legfontosabb és legfelelősségteljesebb dolog a világon. Fontos, hogy a gyermek érezze, a nevelés során figyelnek rá, és ha szükséges, megvédik.
Kevés jobb nevelőeszközt ismerünk, mint a játék. Aki játszik, megtanul jól, biztosan mozogni, ügyességre, leleményességre tesz szert. Fejlődik reagáló képessége, finomulnak érzékei. Világosabbá válnak ismeretei, javul beszédkészsége, erősödik figyelme. Ilyenkor tanul meg szívből örülni a győzelemnek és elismerni a vereséget is. Sok-sok szituációban, direkt és indirekt játék-tanulási helyzetben sajátítják el azokat a képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek a későbbi éveikben.
... ...
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!