A Gyulafehérvári Caritas egyik fő tevékenységi területe az otthoni gondozás, amely területen több mint tízéves, széles körű és szinte egyedi tapasztalattal rendelkezünk. Ezért feladatunknak és kötelességünknek tartjuk egy saját szakképzési kínálat kidolgozását, megszervezését. Szervezetünk számára fontos az ápolói szakma társadalmi elismertsége, a konkrét gyakorlati tapasztalatokból indulunk ki és erre építve fejlesztjük a tudást. A magas szakmai kompetencia mellett tanfolyamaink fő célkitűzése az emberközpontú ápolási szemlélet, kultúra megerősítése, amelyben a gondozásra szoruló személy méltósága, autonómiája, egyéni szükségletei és képességei, a személy és közösség felelőssége központi szerepet kap. Az idősgondozás mellett ma már több más kapcsolódó területen is szervezünk akkreditált képzéseket. Képzéseink olyan felnőttképzések, melyek az adott munkakör betöltéséhez, a foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, az elhelyezkedés segítésére irányulnak.
A Caritas Iskola akkreditált képzései mellett munkatársainak továbbképzését is hangsúlyosan kezeli. Számos belső szakmai továbbképzés és csapatépítő tréning segíti munkájukat.
Felnőttképzéseink célja a vidéki életforma területén szükséges tudás megteremtése, szakismeretek átadása. A képzések elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó vidéki lakosság életminőségét szeretnék javítani, és a kisléptékű gazdaságokat megerősíteni.
A képzést és sikeres vizsgázást követően a résztvevők Tanügyi- és Munkaügyi Minisztérium által elismert oklevelet kapnak.
Az Áradat Egyesület egy önálló, keresztény, katolikus értékeket képviselő civil szervezet, melynek keretében képzett, segítő szakemberek és önkéntesek bevonásával dolgoznak együtt a kitűzött célok elérésének érdekében. Mentálisan és spirituálisan egészséges társadalmat szeretnénk építeni.
Akkreditált képzések, lelkigyakorlatok, nyelvklubbok, varrótanfolyam, táborok, konferenciák, családos hétvégék. Mindezekről tájékoztat kiadványunk.
A képzéstár megtalálható a Pro Educatione Egyesület székhelyén és a tagszervezeteknél.
  • Alapismeretek a fogyatékosságról

Négy órás bevezető képzés a fogyatékosságok típusairól, etiológiájáról, aktuális törvénykezési háttérről, fogalomtisztázások, fogyatékkal élőket gondozó családok jogai, iskoláztatási lehetőségek, alternatívák.
Akiknek ajánljuk: pedagógusok, hozzátartozók, gondozók, érdeklődők
„Az idegent ne nyomd el. Tudjátok milyen sorsa van az idegennek, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.” (Kiv. 23,9)
A mottó, mely az elkövetkező két évre (2017-2018) jellemzi tevékenységeinket és megnevezi azt, hogy mire szeretnénk hangsúlyt fektetni, magáért beszél (Kiv. 23,9). Az Ószövetségi szentírásban számos helyen olvashatjuk, hogy a választott nép figyelmét a gyengékre és a társadalom peremére szorult csoportokra irányítják, és velük szemben szolidaritásra intenek ezek a szövegek. Hogy éppen ezekben az időkben irányul figyelmünk az idegenekre az kézenfekvő. Habár országunkban nem játszik akkora szerepet a menekültváltság, mint egyes szomszédos országban és konkrétan a mi térségünkbe nem is érkeztek menekültek, mégis a lakosság körében nagyon erős elutasítás érhető tetten irányukba. Ennek a jelenségnek valószínűleg több oka is van, melyek részben az ország történelmében, részben a média hatásában keresendőek, de mi feladatunknak látjuk, hogy aktívan foglalkozzunk ezzel a problémakörrel.
... ...
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!