A Pro Educatione Egyesület – Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat, tagszervezeteivel együttműködésben, 2018 nyarától kezdődően idén május végéig összesen 13 olyan képzést tudott elindítani vagy megtámogatni, amelyek az egyházközeli szervezetek és munkatársak szervezési és gazdasági képességeiknek fejlesztését szolgálták. A képzések célcsoportja plébániai munkatársak, önkéntesek, egyházi és egyházközeli szervezetek, csoportok működtetői és tagjai.
A programok között voltak önálló, több alkalmas és több helyszínen zajló képzési programok, illetve rövidebb szemináriumok, amelyek egy-egy nagyobb képzésben vagy tanfolyamban kaptak helyet.
A kezdeményezők figyelmet fordítottak arra, hogy a képzési programok a gazdasági fejlődés fogalmának a keresztény, etikus megközelítését szorgalmazzák és népszerűsítsék.

A projekt révén a Pro Educatione Felnőttképzési Hálózat és tagszervezetei számos új tananyaggal, új képzési program koncepciójával gazdagodik, melyek révén a képzések megismtelhetőek más célcsoportok részére is.
A képzések egy része az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósultmeg, mások meg a Renovabis németországi segélyszervezet támogatásával.

A programokba, képzésekbe mintegy 450 főt sikerült közvetlenül bevonni a tagszervezetek segítségével. Ez a célközönség 6 főesperesi kerület plébániáiról származik. A képzéseknek közvetett haszonélvezői pedig ezeknek a plébániáknak a hívei, egyházi csoportjainak a tagjai, egyházközeli szervezetek célcsoportjai. Ugyanakkor más felekezetek fele is nyitottak voltak a programok.

Közös tanácskozások előzték meg a képzési programok kidolgozását, folyamatos egyeztetések a hálózati munkatársakkal. A tagszervezetek a maguk célcsoportjának és szakterületüknek megfelelően dolgoztak ki egész képzési programokat vagy kisebb szeminárium jellegű eseményeket.

Összességében:
- 9 új, komplex, többalkalmas képzési terv került kidolgozásra és valósult meg

- 4 kisebb szeminárium jellegű program, amelyek egy-egy nagyobb, több hónapos képzésben kaptak helyet.

- ezek kiegészülnek 2 hálózati találkozóval, amelyeken a Pro Educatione hálózat tagszervezetei vettek részt és gyarapodtak gazdasági, szervezetfejlesztési ismeretekkel és pályázatírási információkkal

A 9 új, komplex képzési tartalmak közül íme részletesebben néhányról, bár minden kezdeményezés jó ötlet volt és hasznos:

Az egyik legkomplexebb képzési program, amit a főegyházmegyei Pasztorális Bizottság szervezett, az Erőforrásaink című. A Maros-Küküllő, Kolozs- Doboka és Gyergyó főesperesi kerületek plébániai alkalmazottait szólította meg, mint a sekrestyések, harangozók; adminisztrátorok, egyháztanácsosok, 3 helyszínen, 3 különböző programmal. Összesen 100 résztvevő vett részt az eseményeken.

A Legyetek bölcs pénzváltók című képzés önálló lelkigyakorlatok s képzések megtartására, csoportvezetésre teszi képessé a plébániai alkalmazottakat, lelkiségi csoportok vezetőit. A képzés reális igényre alapozott, a plébániai csoportvezetők többször jelezték a Segítőnővérek Kongregációja fele, hogy ilyen jellegű tudásra szükségük lenne. A képzés helyszíne Csíkszentdomokos volt, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház, két modulban zajlott. A résztvevők különböző helységekből érkeztek.

A Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség (FIF) két kétalkalmas képzést kezdeményezett a Pénzgazdálkodás az ificsoportban címmel, Csík és Udvarhely környéki fiatal csoportok vezetőinek. Hiánypótló képzés volt, hiszen az ifjúsági csoportok több rendezvényt szerveznek, a pénzkezelésről viszont tudást és ismeretet kevés lehetőségük van szerezni.

A civilek és az ÁFA – ez a képzés szintén egy problémára adott választ. A Gyulafehérvári Caritas ötlete alapján szerveződött. Az erdélyi magyar civil szervezetek könyvelői sokszor nehezen kapnak információkat, a törvények szinte naponta változnak, de a vállalkozások könyvelőihez képest, ez a szektor hátrányban van, mert többnyire a fővárosi, magas áron elérhető képzéseken van lehetőségük az új, specifikusan civileket érintő ismereteket megtanulni. A képzés még ennél is specifikusabban az egyházi civileknek nyújtott segítséget, Dr. Mariana Vizoli bukaresti ÁFA-szakértő meghívásával. A képzésen az egyházmegye gazdasági vezetői is részt vettek, összesen 26 fő.

Idő- és gazdasági menedzsment keresztény szemmel: a Segítőnővérek, Darvas Piroska kezdeményezése. Sok tanácskozás után az operatív csapattal, ennek a képzésnek az eredménye, hogy egy kiváló képzési ötlet, tananyagvázlat született meg, amellyel a jövőben világi vezetők is megszólíthatóak. A képzés alapkérdése a vezetői feladatok és a környezeti és közösségi értékek iránti felelősség összehangolása. A megtartott első ilyen jellegű képzés résztvevői a csíkszentdomokosi, egyházi életben is aktív, egyházi szerepet is vállaló polgármesteri hivatali alkalmazottak és vállalkozók voltak. Trénerek: Molnár Judith és Tánczos Levente. Az a célcsoportbeli váltás, ami ezzel a képzéssel megvalósult, hogy egyházi intézmény nyújtson tanulási lehetőséget világi vezetőknek, olyan eredmény, amire büszke lehet a hálózat.

Vissza

Fotógaléria - 19 fotó

Eseménytár

     
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!