Asociaţia Pro Educatione vizează o societate receptivă la cunoaştere, în care reţeaua organizaţiilor creştine de educaţie a adulţilor animă procesele sociale oferind alternative pozitive de petrecere a timpului liber şi propune programe de educare şi formare. Integrează în structurile de socializare, are impact asupra deciziilor politice sociale, şi prin apariţia/brand-ul său special reprezintă interesele educaţiei creştine, în special formarea adulţilor responsabili, conştienţi şi solidari.
 
Fondatorii asociaţiei:
 • Dioceza Alba Iulia
 • Caritas Alba Iulia
 • Asociaţiai KALOT

Activităţiile organizaţiei sunt:
 • Coordonarea programelor de formare şi educare a adulţilor iniţiate pe teritoriul diocezei Alba Iulia
 • Comunicare internă şi externă
 • Support professional şi financiar pentru memberii reţelei, programe de burse
 • Consolidarea furnizoriilor de educaţie a adulţilor
 • Cooperare cu forumuri profesionale
 • Crearea unei baze de cunoştiinţe
 • Organizare conferinţe, workshop-uri
 • Cercetare

Serviciile oferite pentru membrii şi partenerii reţelei:
 • Team-building-uri
 • Forumuri profesionale
 • Bază de cunoştiinţe, centru metodologic
 • Formare continuă, programe de educaţie pentru adulţi
 • Retrageri spirituale
 • Generarea relaţiilor internaţionale
 • Consiliere, mentorare
 • Intermediere în utilizarea infrastructurii comune/comunitare şi în beneficiile oferite de membri şi parteneri
 • Lobby, aţiuni de advocacy
 • Monitorizare surse de fonduri şi fundraising
 • Publicaţii regulare şi periodice
iratkozzonfel