Impreună cu Consiliul Judeţean Harghita, Asociaţia Pro Educatione reprezintă ruta de pelerinaj Via Mariae în cadrul proiectului de dezvoltare rurală RURITAGE finanţat de programul cadru de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene (Mai multe informaţii despre proiect la www.ruritage.eu).

Proiectul  de dezvoltare rurală  "RURITAGE - Rural Regeneration through systemic heritage-led strategies" iniţiat de Universitatea din Bologna, Italia este finanţat prin intermediul programulul de cerecetare şi inovaţie al Uniunii Europene, HORIZON 2020. 
                                                                                                                                              
Al treilea eveniment de diseminare a avut loc la Gheorgheni la data de 19 februarie 2018. Participanţii la eveniment au fost psihologii şi consilierii şcolari din zona Gheorgheni.
Participanţilor la eveniment le-au fost prezentate scopurile şi rezultatele acestui proiect, partenerii participanţi, concepţia de potrivire abilităţi şi experienţele Asociaţiei Pro Educatione legate de testarea instrumentului SMART în cercul tinerilor.
Participanţii au primit informaţii cu privire la utilizarea instrumentului SMART, testul online şi li s-au dat sfaturi practice cum se poate aplica testul în şcoli şi în cercul tinerilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de consiliere şi orientare în cadrul şcolii şi în carieră, mai ales în cazul a tinerilor dezavantajaţi.
Partener eveniment: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educationalā Harghita.
2017
Sep. 11.
Între 11 şi 21 septembrie 2017 la Şumuleu Ciuc
                                                                                                                        

Obiectivul proiectului de cercetare SMART (Erasmus+) este realizarea şi testarea practică a unui instrument online, inovativ care potriveşte profilul de abilităţi, aptitudini, trăsături şi interese a tinerilor cu cerinţele locurilor de muncă. Specificul instrumentului creat este faptul că nu se bazează pe diplome şi şcolarizări individuale, ci are în vedere în special caracteristici şi competenţe personale. Ideea este, recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor dobândite pe cale non-formală.
iratkozzonfel