Proiectul  de dezvoltare rurală  "RURITAGE - Rural Regeneration through systemic heritage-led strategies" iniţiat de Universitatea din Bologna, Italia este finanţat prin intermediul programulul de cerecetare şi inovaţie al Uniunii Europene, HORIZON 2020. 
                                                                                                                                              
Al treilea eveniment de diseminare a avut loc la Gheorgheni la data de 19 februarie 2018. Participanţii la eveniment au fost psihologii şi consilierii şcolari din zona Gheorgheni.
Participanţilor la eveniment le-au fost prezentate scopurile şi rezultatele acestui proiect, partenerii participanţi, concepţia de potrivire abilităţi şi experienţele Asociaţiei Pro Educatione legate de testarea instrumentului SMART în cercul tinerilor.
Participanţii au primit informaţii cu privire la utilizarea instrumentului SMART, testul online şi li s-au dat sfaturi practice cum se poate aplica testul în şcoli şi în cercul tinerilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de consiliere şi orientare în cadrul şcolii şi în carieră, mai ales în cazul a tinerilor dezavantajaţi.
Partener eveniment: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educationalā Harghita.
2017
Sep. 11.
Între 11 şi 21 septembrie 2017 la Şumuleu Ciuc
iratkozzonfel