Obiectivul proiectului de cercetare SMART (Erasmus+) este realizarea şi testarea practică a unui instrument online, inovativ care potriveşte profilul de abilităţi, aptitudini, trăsături şi interese a tinerilor cu cerinţele locurilor de muncă. Specificul instrumentului creat este faptul că nu se bazează pe diplome şi şcolarizări individuale, ci are în vedere în special caracteristici şi competenţe personale. Ideea este, recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor dobândite pe cale non-formală.
Instrumentul SMART se concentrează asupra tinerilor slab pregătiţi şi dezavantajaţi şi sprijină ocuparea unui loc de muncă prin instrumentele auto-cunoaşterii. Este un instrument ce poate fi utilizat uşor şi eficient în consiliere şi orientare de carieră, în munca cu tinerii pentru pregătirea acestora pentru piaţa muncii. Practic instrumentul aduce mai aproape tineretul cu lumea muncii prin unelte web şi media.  

Inovativitatea instrumentului constă în faptul că aduce o nouă abordare prin arătând nu numai oportunităţile de carieră şi de muncă, ci potriveşte profilul locurilor de muncă vacante cu tinerilor utilizatori. Instrumentul este creat în aşa fel încât pune mare accent pe experienţele şi abilităţile tinerilor dobândite din afara sistemului de educaţie formală. Ca urmare, persoanele slab pregătite, cei care părăsesc timpuriu şcoala sau cei dezavantajaţi vor avea şansa să-şi descopere şi să-şi arate punctele tari şi aptitudinile. Un aspect important este ca individul şi caracteristicile acestuia să stea în prim plan, de a atrage atenţia asupra punctelor forte a tinerilor, precum şi asupra cunoştinţele, abilităţile dobândite pe cale informală.            
Având în vedere specificaţiile instrumentului, aceasta va fi utilizat de către consilieri de carieră, instituţii de învăţământ, agenţii de recrutare la toate nivelele, local, regional, naţional şi european.

Prin proiectul SMART obiectivul dezvoltatorilor este depăşirea testelor de competenţă şi abilităţi disponibile momentan şi prin prelucrarea a diferitelor teste şi măsurători psihometrice să creeze o platformă pe care se poate arăta aspectele, punctele tari individuale, competenţele sociale, interesele deschizând astfel o oportunitate către tineri în găsirea celui mai potrivit loc de muncă. Un obiectiv secundar este conştientizarea angajatorilor în sensul că aptitudinile individuale, cunoştinţele informale, competenţele sociale a forţei de muncă sunt extrem de importante în ceea ce priveşte munca eficientă.

Durata proiectului : 01.04.2016 – 31.03.2018

Parteneri şi atribuţii:
  • Universitatea Paderborn, Germania – realizarea conceptuală a proiectului
  • Universitatea Dundee, Marea Britanie – realizarea fundamentului teoretic, realizare teste
  • Compania Ingenious Knowledge GmbH, Germania – crearea instrumentului online şi asigurarea funcţionării acestuia
  • Asociaţia Youth for Exchange and Understanding, Cipru – atribuţii practice, testarea intrumentului
  • Asociaţia Pro Educatione, România – coordinarea proiectului, testarea intrumentului

Informaţii despre program

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de şapte ani (2014 - 2020), Erasmus+ îşi propune să contribuie la dezvoltarea competenţelor şi angajabilităţii (capacităţii de inserţie profesională) prin oferirea unor  oportunităţi de educaţie, formare şi activităţi de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 şi reflectă importanţa pe care UE o acordă acestor domenii şi angajamentul de a investi în ele.

Mai multe informaţii:
www.eduproject.eu/smart
www.erasmusplus.ro

Test:
https://kidsfreckles.com/smart/smart/user

Asociaţia Pro Educatione
Reţea de studii şi educare adulţi   
RO – 530203 Miercurea Ciuc, Str. Szék nr. 147,
Tel: +40-725-656.066, E-mail: office@proeducatione.ro
www.proeducatione.ro

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Informaţiile din prezentul comunicat nu reflectă neapărat punctul de vedere al Comisiei. 


Înapoi

fotogaleria - 2 imagini

Calendar evenimente

     
iratkozzonfel