A SMART projekt célja egy olyan innovatív web-alapú eszköz megtervezése, gyakorlati tesztelése és kiértékelése, amely a fiatalok egyéni képességei, tulajdonságai, érdeklődési köre alapján összeállított profilját összepárosítja az adott rendszerben meghirdetett munkahelyek és gyakornoki állások követelményeivel. Az eszköz sajátossága, hogy nem az egyén által megszerzett iskolai végzettségekre és oklevelekre alapoz, hanem főként személyes tulajdonságokat és kompetenciákat vesz figyelembe.

Ez az eszköz az alacsonyan képzett, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetből induló fiatalokra fókuszál, az önismeret eszközeivel a munkaerő piaci elhelyezkedést kívánja elősegíteni. Karrier tanácsadásban, pályaorientációban, ifjúságsegítésben dolgozók számára alkalmas eszköz, amelyet könnyen és eredményesen lehet a fiatalok munkaerő piaci szerepvállalásra történő felkészítésében használni. Gyakorlatilag az ifjúságot és a munka világát próbálja meg web és médiaeszközök révén egymáshoz közelebb hozni.
Innovativitása abban áll, hogy új megközelítést tesz lehetővé: nemcsak a munka és karrier lehetőségeket mutatja meg, hanem a meghirdetett állások „profiljával” párosítja az eszközt használó fiatalok profilját. Az eszköz úgy épül fel, hogy nagy hangsúlyt fektet a fiatalok azon tapasztalataira és képességeire, amelyeket a formális oktatási rendszeren kívül szereztek. Ezáltal az alacsony képzettséggel rendelkezők, a korai iskolaelhagyók vagy a hátrányos helyzetűek is esélyt kapnak erősségeik, képességeik felfedezésére és megmutatására. Fontos szempont/törekvés, hogy az egyén és annak tulajdonságai kerüljenek előtérbe, hogy felhívjuk a figyelmet a fiatal munkavállalók erősségeire és informális úton szerzett tudására, képességeire.
A tervezett eszköz sajátosságainak köszönhetően többféle szereplő használhatja azt: karrier tanácsadók, ifjúság-segítők, tanintézmények, munkaközvetítők, stb. helyi, regionális, országos valamint európai szinten is.A SMART projekt által a fejlesztők célja túllépni a jelenleg elérhető és használatos kompetenciafelmérő és képességvizsgáló teszteken, és különböző pszichometriai teszteket és méréseket feldolgozva olyan felületet alkotni, amelyen az egyéniség jellemzői, az egyéni erősségek, szociális készségek, érdeklődési körök is megmutathatóak, így nagyobb felület nyílik, illetve potenciál adódik a fiatalok részére a leginkább megfelelő munkahely megtalálására. Másodlagos cél a munkaadókban tudatosítani, hogy az egyéni képességek, informális tudások, szociális készségek különösen fontosak a hatékony munkavégzés szempontjából.
Partnerek és munkafeladatok

  • Paderborn Egyetem, Németország – a projekt konceptuális kidolgozásáért felel

  • Dundee Egyetem, Egyesült Királyság – elméleti háttéren, a megfelelő tesztek összeállításán dolgozik

  • Ingeniuos Knowledge GmbH, Németország – IT szakterületen működik, a web-alapú eszköz kidolgozásáért és gyakorlati működtetéséért felel

  • Youth for Exchange and Understanding, Ciprus – gyakorlati feladatokért felel, az eszköz működését teszteli fiatalok körében

  • Pro Educatione Egyesület, Románia – a projekt koordinátora, emellett az eszköz működését teszteli fiatalok körében.

 A Pro Educatione Egyesület a koordinációs feladatok mellett azt a gyakorlati részt is vállalta, hogy bemutatja a projektet és a kidolgozott eszközt (web-felületet) a hazai oktatási intézményekben (főként középiskolákban, főiskolákon, egyetemeken) és néhány potenciális munkaadó körében is. Az ismertetésen túlmenően azt szeretnénk elérni, hogy a projekt újszerű koncepciójára mind a fiatalok, mind a munkaadók vevők legyenek, így SMART (fel) használókká váljanak.


Vissza

Fotógaléria - 1 fotó

Eseménytár

     
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!