A második romániai partnertalálkozón a projektcsapat egy kritériumrendszert dolgozott ki a készségmegfeleltetési rendszer felépítése érdekében.
A projektpartnerek megvitatták a szakirodalmi kutatás eredményeit. Ugyanakkor a paderborni és a skóciai partnerek bemutatták az alkamazókkal készített interjúk egy részének az eredményeit.
A találkozó során a partnerek elfogadtak egy sor, a fiatal álláskeresőkre vonatkozó készséget amelyekkel a késsőbbiekben az online eszköz felépítésénél dolgozni lehet.


A SMART kutatási projekt célja egy olyan innovatív, web-alapú eszköz megtervezése, gyakorlati tesztelése, amely a fiatalok egyéni képességei, tulajdonságai, érdeklődési köre alapján összeállított profilját összepárosítja az adott rendszerben meghirdetett munkahelyek és gyakornoki állások követelményeivel. Az eszköz sajátossága, hogy nem az egyén által megszerzett iskolai végzettségekre és oklevelekre alapoz, hanem főként személyes tulajdonságokat és kompetenciákat vesz figyelembe.
Az eszköz az alacsonyan képzett, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetből induló fiatalokra fókuszál és az önismeret eszközeivel a munkaerőpiaci elhelyezkedést kívánja elősegíteni. Karrier tanácsadásban, pályaorientációban, ifjúságsegítésben dolgozók számára alkalmas eszköz, amelyet könnyen és eredményesen lehet a fiatalok munkaerőpiaci szerepvállalásra történő felkészítésében használni. Gyakorlatilag az ifjúságot és a munka világát próbálja meg web és médiaeszközök révén egymáshoz közelebb hozni.
Innovativítása abban áll, hogy új megközelítést tesz lehetővé: nemcsak a munka és karrier lehetőségeket mutatja meg, hanem a meghirdetett állások „profiljával” párosítja az eszközt használó fiatalok profilját. Az eszköz úgy épül fel, hogy nagy hangsúlyt fektet a fiatalok azon tapasztalataira és képességeire, amelyeket a formális oktatási rendszeren kívül szereztek. Ezáltal az alacsony képzettséggel rendelkezők, a korai iskolaelhagyók vagy a hátrányos helyzetűek is esélyt kapnak erősségeik, képességeik felfedezésére és megmutatására. Fontos szempont/törekvés, hogy az egyén és annak tulajdonságai kerüljenek előtérbe, hogy felhívjuk a figyelmet a fiatal munkavállalók erősségeire és informális úton szerzett tudására, képességeire.

Az Erasmus+ programról

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz.
Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában.
Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek.
Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer minőségét is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést.

 
Bővebb információk:
www.eduproject.eu/smart
www.erasmusplus.ro

Vissza

Fotógaléria - 1 fotó

Eseménytár

     
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!