2017. október 12., csütörtök, Jakab Antal Ház, Csíksomlyó

Idén harmadjára tanácskoznak a Pro Educatione Egyesület Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózatának tagszervezetei arról, hogy miként, hol, milyen szerepet vállalhatunk szervezetenként illetve helyi intézményekkel együttműködve a fiatalok itthon boldogulásának segítésében, vagy a külföldi munkát vállaló fiatalok háttértámogatásában, illetve haza vonzásában. Nem könnyű kérdést feszegetünk, ezt korábbi beszélgetéseink is világossá tették, számunkra. E társadalmi jelenség többrétű. Számos kedvezőtlen társadalmi tényező és negatív diskurzus nehezíti e problémakör megértését és megoldását. Még intézményi keretek és együttműködések között is nehezen sikerül nagyobb léptékű változást generálni. Mindezek ellenére vagy mindezekkel együttesen mégis fontos keresni és azonosítani azokat a pontokat, ahol segíthetünk, amelyben erőforrásainkat e célra is hasznosíthatjuk. E téren a felnőttképzési szervezeteink nagyon eltérő képet mutatnak: vannak, akik aktívabban és direkt módon implikálódnak az ifjúságsegítő munkában, mások a háttérben indirekt módon dolgoznak olyan peojektekben, amelyek az itthon boldogulást célozzák, ösztönzik.

A tanácskozáson azokat a lehetőségeket keressük, amelyek mentén a felnőttképzési szervezetek helyi szakoktatási intézményekkel partnerkedhetnek és dolgozhatnak együtt az ifjúság segítése és itthoni boldogulásának ösztönzése terén. Számos kérdés merül fel e téren is még messze az együttműködések előtt: Tudnak-e a felnőttképzési szervezetek/kínálatok a szakiskolai képzéshez társulni? Be lehet-e menni az iskolába „külsős” kínálatokkal? Hol, milyen óra/tantárgy keretében? Milyen témájú és jellegű foglalkozással? Ki legyen elsőként/főként a célcsoport: a tanárok vagy a fiatalok? Mi a leginkább hasznos extrakurrikuláris pályaorientációs jellegű kínálat egy mai szakiskolás fiatalnak? Miként segíthetjük a meglévő/kidolgozott képzési tartalmak jobb terjedését/terjesztését és gyakorlati hasznosítását? Hol tudnak a felnőttképzési szervezetek a szakiskolák hasznára lenni?… És még sorolhatnánk.

A hálózatba tömörülő felnőttképzési szervezetek képzési/nevelési kínálata sokféle. Az ifjúság nem konkrétan a felnőttképzés célcsoportja (ma még nem, de holnap könnyen az lehet), viszont több olyan kidolgozott tartalom van már most a tarsolyunkban, amelyek az ifjúságsegítésben kiválóan hasznosíthatóak. A meglévő kínálatok illetve az eddig megvalósított programok sokféle kérdéskörre terjednek ki: önismeret, önértékelés, önbizalom fejlesztés; tanulási technikák, tanulást segítő eszközök és módszerek; kompetenciamérés és értékelés, pályaorientációs foglalkozások több témában; közösségépítés és közösségfejlesztés; lelki egészség és lelkigondozás; etc. Próbáljuk meg az iskolákkal közösen (is) (újra) felhasználni ezeket.

Tudjuk, hogy az iskola nem vállalkozás, nem egy jól kereső biznisz. Külső szolgáltatóktól (pl. felnőttképző szervezetektől) alternatív/extrakurrikuláris tartalmat megrendelni nehezen vagy nem igazán tud. Ezért ebben a tanácskozásban érdemes lenne arra is figyeljünk, hogy milyen forrásokat tudunk esetleg közös erővel elérni, vagy milyen forrásszerzési gyakorlatot tudnánk megteremteni közös erővel. 

A Pro Educatione Egyesület operatív munkacsoportja

Vissza

Fotógaléria - 1 fotó

Eseménytár

     
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!