A fenti címmel szervezett tanácskozást a Pro Educatione Egyesület Csíksomlyón. A program azt a kérdéskört vitte tovább, amelyről idén már a Pro Educatione hálózati tagszervezetek egymás között és Hargita Megye Tanácsának szakembereivel is tanácskoztak. Ez alkalommal, az október 12-ei programra a szakoktatás képviselői voltak a hálózat meghívottjai, hogy megvizsgálják, hogyan tudnak együttműködni a keresztény felnőttképzési szervezetek és a szakoktatási intézmények a fiatalok munkaerőpiaci felkészítésében, illetve itthoni és/vagy külföldi boldogulásának segítésében, háttértámogatásában. A kerekasztal-beszélgetés eredményeit másnap, október 13-án, a Pro Educatione hálózat tagjai egymás között folytatták.  


A Pro Educatione hálózat tagszervezetei kiselőadásokat hallgathattak meg és tapasztalatcserére volt lehetőségük a pedagógusokkal. Ágoston Imola iskolapszichológus egyrészt a pályaorientáció legalapvetőbb fogalmait ismertette, másrészt azokat a tapasztalatokat, melyeket a pszichológus a szakoktatásban tanuló fiatalok körében szerzett e téren (a pályaérettség feltételei, pályaorientációs tevékenységek eredményei szaklíceumos diákok körében, a szülőkkel való munka alapvető lépései,  módszertani kérdések).

Albert Gyöngyi, a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola aligazgatónője és Bányász László, a Székely Károly Szakközépiskola tanára és a KALOT Egyesület alelnöke is tapasztalataik alapján foglaltak össze néhány fontos szempontot a kérdéskörhöz (a kilencedikes gyermekek helyzete: legtöbb esetben nem a szak szerint választanak iskolát, hanem ahová bejutnak, nincs elvárásuk a szakoktatástól, a külföldi munka preferenciája, a szülők szerepe a külföldi munka választásában, az iskolai praktikázási lehetőségek, a képességfejlesztés, a tanulási technikák fejlesztésének szerepe már az általános iskolában).

Ilyés Emese szaktanfelügyelő adatokat ismertetett a megyében meghirdetett szakokról, illetve a duális képzés lehetőségéről és feltáruló árnyoldalairól, még kidolgozásra váró működési hibáiról.

Az egyházi illetve egyház közeli felnőttképzési szervezetek közül már sokan dolgoznak fiatalokkal, de a tanácskozások alapján kidolgozhatóak újabb nevelési programok, több célcsoportot érintve (a fiatalokat, a pedagógusokat és a szülőket).  A tanári, iskolapszichológusi, tanfelügyelői  tapasztalatok ismertetése révén megfogalmazódott néhány szempont a jövőbeni programok kidolgozásához. A szakiskolásokkal való pályaorientációs és kompetenciafejlesztő foglalkozásokban nagyon gyakran az alapoktól (önismeret, önkifejezés, kommunikáció fejlesztése, tudatosságra nevelés, stb.) kell kezdeni a munkát,  és csak később a pályaorientációra figyelni. Megfogalmazódott, hogy már az V-VIII. osztályos diákokra is érdemes ebből a szempontból figyelni. A pedagógusi beszámolók szerint a szakiskolások, akik már a tanulmányaik kezdetétől a külföldi munkát tervezik, az iskolában nagyon korán „hátradőlnek”, mellőzve a legtöbb tanulási lehetőséget és impulzust, és gyakorlatilag „kivárják” az iskola végét anélkül, hogy bár a külföldi munkavállalásukra tanulnának, készülnének. Ez egy olyan rés, ahol felnőttképzőkként meg kell próbálni hatni vagy ösztönözni a lehetőségekhez mérten. Ugyanakkor ösztönző volt a beszélgetés abból a szempontból is, hogy közösen tegyenek a tanügyi és képzési szervezetek a szülők nevelése terén. Támogatni őket abban, hogy többet érdeklődjenek a gyermek iskolai „sorsa” iránt, biztatni, hogy dícsérjenek is (az örökös kritika helyett), szakmai segítséget nyújtani, hogy lépést tarthassanak a gyermekeikkel, ezekkel mind a jó pályaorientációs munka alapjait teremtjük meg.

Az október 12-ei program második felében a lehetséges nevelési programokról zajlott vita, a résztvevő pedagógusok további tanügyi szervekkel javasoltak kapcsolatfelvételt, partnerségekre születtek ígéretek. Az akcióterv kidolgozását a jövőbeli tennivalókkal, lehetséges kidolgozandó nevelési programokkal (szülőknek és fiataloknak), a hálózati tagok közötti együttműködésekkel  a másnapi programban beszélték át a hálózat munkatársai. Ugyanakkor megvitatták azt a szervezet fejlesztéséért ideérkezett németországi szakemberrel, Andrea Mewaldt asszonnyal, aki a programok, képzések finanszírozásához adott hasznos tanácsokat.  

 A rendezvényt a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatta.

 A beszélgetés vitaindítója itt olvasható: Vitaindító. Az iskolapadtól...

Vissza

Fotógaléria - 4 fotó

Eseménytár

     
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!